Het Ufofenomeen

Er zijn maar weinig onderwerpen waar meer onzin over rondgaat en misverstanden over bestaan dan het ufofenomeen. Toch is het een fenomeen dat zelfs door de meeste sceptici niet ontkent zal worden. Het fenomeen is reëel en een verklaring ontbreekt. Voorvallen met objecten waarbij uiterlijk en/of gedrag zo vreemd zijn dat een verklaring schuldig moet […]

Coen Vermeeren

Vermeeren dook min of meer plotseling op binnen het “ufowereldje” en werd, dankzij zijn academische achtergrond, door de meesten binnen het “wereldje” ook direct omarmd. Toch was de insteek in het ufo fenomeen vanaf het prille begin niet geheel onomstreden. Zo organiseerde Vermeeren in het Stadium Generale van de Technische Universiteit Delft meerdere lezing over het […]

Definitie Ufo / UAP

Hoewel door menigeen direct geassocieerd met “vliegende schotels” en buitenaards leven, heeft de afkorting UFO niks te maken met beiden. UFO staat voor Unidentified Flying Object. Onbekend vliegend object dus. In de praktijk betekent dat dat ieder object in de lucht welke niet direct geïdentificeerd kan worden een ufo kan zijn. In de praktijk zijn […]