Volkert van der Graaf

Vervroegde vrijlating

Ondanks wangedrag toch eerder vrij.