Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Ufo’s niet buitenaards, volgens Pentagon.

Niet alleen hebben ufo’s geen buitenaardse herkomst, maar is er ook geen buitenaardse technologie achtergehouden.  Het Pentagon dat onderzoek naar zichzelf doet klinkt toch wat als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Niet alleen hebben ufo’s geen buitenaardse herkomst, maar is er ook geen buitenaardse technologie achtergehouden.  Het Pentagon dat onderzoek naar zichzelf doet klinkt toch wat als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Dat sommige ufovoorvallen een buitenaardse oorsprong hebben heeft nog niemand onomstotelijk kunnen bewijzen. Het tegendeel ook niet, overigens. Dat simpele feit zorgt al decennia voor de grootst mogelijke onzin van zowel “gelovers” als de zogenaamde “sceptici”. Het ene uiterste ziet overal de hand, of tentakel of wat dan ook, van een of ander buitenaardse beschaving in, het andere uiterste wil er koste wat kost niet aan dat de mogelijkheid er wel is.

De “gouden” middenweg kom je maar zelden tegen.

Een sceptische kijk op het fenomeen voorkomt een hoop onzin, maar betekent ook dat dergelijke rapporten, afkomstig van het Pentagon, op zijn minst met een beetje wantrouwen bekeken moeten worden. Wat betreft het ufofenomeen is het Pentagon niet in de eerste leugen gestikt en heeft, over de decennia heen, nogal eens onwaarheden verkondigd. Wie kent niet de onleesbaar gemaakte documenten over het fenomeen door de diverse Amerikaanse overheden? Of de aantoonbare interesse naar het fenomeen wereldwijd?

Iedere verklaring, of conclusie, dat er niks aan de hand is, zou eigenlijk bij voorbaat al kansloos moeten zijn. Natuurlijk is er wel iets aan de hand en heeft, voor zover bekend, niemand daar een passende verklaring voor. Alhoewel, die is er wel en heet de Buitenaardshypothese.

Uiteraard is een hypothese niet meer dan dat. Een hypothese die nog steeds maar even bewezen moet worden.

In het verleden zijn er, vanuit de Amerikaanse overheid, meerdere onderzoeken geweest naar het ufofenomeen. Zo waren daar het Condon Rapport, die zelfs in de academische wereld destijds afgebrand werd. Project Sign, project Grudge en het fameuze Project Bluebook.

Bluebook was de langstlopende en meest omstreden onderzoek naar het onderwerp ooit, en liep uit op een deceptie nadat zelfs onderzoekers en leiders van het onderzoek weggingen wegens tegenwerking of simpelweg werden ontslagen toen er ook daadwerkelijk resultaten kwamen.

Bluebook was bedoeld om eens en voor altijd “af te rekenen” met het ufofenomeen, maar draaide uiteindelijk uit op een sof. Een onderzoek die grondig en gedegen begon werd uiteindelijk een geregisseerde vertoning met voorspelbare conclusies.

55 jaren na Project Bluebook hebben we wederom het zoveelste onderzoek gehad met wederom min of meer dezelfde conclusies.

Hoe betrouwbaar is de nieuwste telg in de lange rij Amerikaanse onderzoeken naar het ufofenomeen dit maal?

Zoals ook in het verleden eerder het geval was, werd de opdracht voor het onderzoek gegeven door het Amerikaanse congres en uitgevoerd door het zogenaamde AARO (All Domain Anomaly Resolution Office) https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3100053/dod-announces-the-establishment-of-the-all-domain-anomaly-resolution-office/

AARO werd in 2022 opgericht door de Amerikaanse ministerie van Defensie met als doel onderzoek te doen naar bedreigingen voor bijvoorbeeld militaire doelen, zoals vliegvelden en dergelijke. Met name de dreiging die mogelijk uitgaat van ongeïdentificeerde objecten. https://www.aaro.mil/

AARO deed onderzoek naar ufovoorvallen en onderzoeken naar het ufofenomeen die hebben plaatsgevonden vanaf grofweg 1945. Ook het beruchte voorval in Roswell in 1947 komt in het uiteindelijke rapport aan bod. Gecrashte ufo of niet, het was de Amerikaanse kakelverse luchtmacht destijds die zelf naar buiten bracht een heuse “vliegende schotel” geborgen te hebben. Een dag later werd dat bericht alweer ingetrokken en zou het een simpele weerballon geweest zijn. Wat folie, houten stokjes en andere rommel werd destijds aan de aanwezige pers getoond als wat per ongeluk werd aangezien voor de vliegende schotel van een dag eerder. Een wel heel erg groot contrast.

Sindsdien zijn er al vier verschillende verklaringen gegeven voor wat er destijds werkelijk is gebeurd.

En deze gang van zaken is een perfect voorbeeld voor hoe er door de Amerikaanse overheid al sinds de jaren 40 van de verleden eeuw wordt omgegaan met informatie over het ufofenomeen.

Het meest recentste rapport van de AARO moest een oordeel vellen over wat er al die decennia dan werkelijk aan informatie is gewonnen, en of er ook werkelijk buitenaardse technologie is geborgen en onderzocht.

De conclusies van het rapport zijn echter toch ietwat “verwarrend”  en in tegenspraak tot de feiten van het weinige wat wel bekend is.

Het oordeel over decennia aan informatie werd uiteindelijk dat er geen aanwijzingen zijn voor een buitenaardse herkomst van het ufofenomeen en er ook geen aanwijzingen zijn dat er buitenaardse technologie is geborgen en onderzocht.

Dat laatste klinkt plausibel. Buitenaardse beschavingen die in staat zijn de enorme afstanden in ons universum te overbruggen en onze planeet bereiken zullen vast ook wel in staat zijn om niet die hele reis te maken om alsnog te crashen.

Al is van het Roswellvoorval nooit de onderste steen boven gekomen en staat het oordeel daarover nog open.

In een tijd dat zogenaamde disclosure hoog in het vaandel is gehesen, mogen we eigenlijk best wel concluderen dat er van zogenaamde disclosure helemaal geen sprake is.

Het AARO rapport. (Te downloaden onderaan dit artikel)

Wat in eerste instantie direct opvalt is de gelijkenis met het Condonrapport uit 1968. Dat rapport begon destijds, evenals het recente AARO, rapport met de conclusies en dat had destijds als gevolg dat de meeste geïnteresseerde media niet meer de moeite namen dieper in te gaan om welke zaken werkelijk waren onderzocht en op welke manier. En dus klakkeloos de conclusies van het rapport overnamen.

Naderhand bleek het Condon rapport een flut onderzoek geweest te zijn die zelfs vanuit de academische wereld kritiek opleverde. Condon had zelfs voorgaand in een radio interview verkondigd niks te verwachten van het onderzoek en concludeerde al min of meer dat ufo’s, de afkorting ufo bestond destijds nog niet, onzin waren.

Het onderzoek van AARO had echter niet hetzelfde doel als alle voorgaande onderzoeken, maar om na te gaan of bij eerdere onderzoeken informatie is achtergehouden of verkeerd werd voorgesteld.

AARO concludeert op pagina 7 van het rapport, in een samenvatting,  dat dit niet het geval is geweest en concludeert dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een buitenaardse herkomst van het fenomeen en er ook geen sprake is van in handen gekregen buitenaardse technologie.

De conclusies worden gevolgd door de opsomming van een aantal “zaken” waarin betrokken personen werden geïnterviewd en hun ontkenningen worden gebruikt in een verklaring waarom deze “zaken” niet hebben plaatsgevonden.

Hierna volg een compleet overzicht van eerdere onderzoeken naar het ufofenomeen vanaf 1945. Van elk onderzoek volgt een korte beschrijving en de conclusies van het betreffende onderzoek.

Opvallend in dit overzicht is Project Bluebook.  Nergens in wordt melding gemaakt van de gang van zaken bij dit onderzoek, en ook andere onderzoeken.  Het was het langstlopende onderzoek ooit dat als een gedegen onderzoek startte en met verloop van tijd meer en meer een farce werd, waarbij zelfs onderzoekers en leiders van het onderzoek teleurgesteld wegliepen of weggestuurd werden en het Amerikaanse congres zelfs tweemaal ingreep na commentaar op de gang van zaken bij het onderzoek.

De conclusies van Bluebook waren evenwel leidend voor het officiële standpunt van de Amerikanen betreffende het ufofenomeen.

Ook het Condon rapport komt voor in de lange lijst onderzoeken, maar heeft wel een voetnoot betreffende de gang van zaken van dit onderzoek.

Alle min of meer bekende, zoals het Roswell voorval, komen aan bod in het overzicht. Alle met min of meer gelijke conclusies.

Onder het kopje “Key Findings” volgt een opsomming van de conclusies van AARO. De eerste, en wellicht de belangrijkste, conclusie is dat er uit alle eerdere onderzoeken geen aanwijzingen zijn gevonden voor een buitenaardse herkomst. In de tweede paraaf echter wordt ook erkend dat veel voorvallen nooit zijn opgelost.

Ook concludeert AARO dat er weldegelijk pogingen werden gedaan het grote publiek, via de media, te ontmoedigen ufo’s te rapporteren en middels debunking het fenomeen min of meer in diskrediet te brengen. (Robertson Panel)

Hierna volgt een opsomming van zaken waarin getuigen werden opgespoord en ondervraagd. (Vanaf pagina 28)

Het is een uitgebreide opsomming van zaken en details waarin getuigen veelal ontkennen. AARO haalt voor het merendeel zijn conclusies uit deze ontkenningen,

Wat ook opvallend is, is dat in het AARO rapport nog steeds wordt vastgehouden aan de MOGUL verklaring voor het Roswellvoorval. (Pagina 40). Ondanks dat de Amerikaanse overheid, sinds 1995, toen er met deze verklaring op de proppen werd gekomen, al lang en breed is aangetoond dat deze MOGUL ballon (bedoeld om Russische atoomtesten te detecteren) niet verantwoordelijk geweest kan zijn, en de Amerikaanse overheid sindsdien al meerdere andere verklaringen heeft gegeven voor het voorval.

Al met al geeft het AARO rapport een gedegen overzicht van onderzoeken naar het ufofenomeen door de decennia heen. Veel van deze onderzoeken zullen de meesten niet eens bekend zijn.

Het rapport geeft ook geen uitsluitsel of ufo’s al dan niet een buitenaardse herkomst kunnen hebben, en stelt dat uit eerdere onderzoeken dergelijke conclusies niet getrokken kunnen worden en voor de onopgeloste zaken niet genoeg data voorhanden is om te onderzoeken en conclusies te trekken.

Een teleurstellende conclusie voor iedereen die wel van een buitenaardse herkomst overtuigt is, maar helaas de harde waarheid.

Hoe fascinerend het fenomeen ook is en hoe “duidelijk” sommige voorvallen ook wijzen naar een herkomst buiten onze aarde, het harde bewijs is nog niet geleverd.

Het is jammer dat het AARO rapport, op een losse voetnoot hier en daar, niet dieper is ingegaan op misstanden bij eerdere onderzoeken. En hoewel er een hoop voorvallen uit het verleden aan bod komen in het rapport, is het toch twijfelachtig of de onderste steen nu daadwerkelijk ook is bovengekomen.

Mocht de Amerikaanse overheid daadwerkelijk in het bezit zijn van buitenaardse technologie, dan kan iedereen op de vingers natellen dat dit nooit openbaar gemaakt zal worden. Geen land ter wereld zijn openlijk verkondigen in het bezit te zijn van een technologische voorsprong op de “concurrentie”.  Aan de andere kant leunt ruimtevaart nog steeds op wat in essentie gepimpte vuurpijlen zijn, en zien we nergens een spoort van iets geavanceerders.

Kortom, wie het weet mag het zeggen.

Mocht er daadwerkelijk bewijs zijn voor een buitenaardse herkomst van het fenomeen, dan zit dat gedegen achter slot en grendel en zullen ook dit soort onderzoeken nooit de waarheid aan het licht brengen.

Zolang dit bewijs niet boven water komt, of iemand anders het onomstotelijke bewijs kan leveren, zitten we opgescheept met de conclusie dat er (nog) geen bewijs is voor een buitenaardse herkomst.

Niemand die die bewering tot op heden met hard bewijs kan weerleggen.

5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x