Gasprijs terreur

Credit: Jack Moreh

Transport en productie van olie en gas veranderen nauwelijks. Toch stijgen de prijzen enorm. Waar blijft al dat geld?