Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Wonderlijke Wappies

Sinds de Coronapandemie kennen we een nieuw woord voor de rasechte complotdenker: Wappie. De problemen met dit soort mensen speelden echter al lang voor dat er een pandemie was.

Sinds de Coronapandemie kennen we een nieuw woord voor de rasechte complotdenker: Wappie. De problemen met dit soort mensen speelden echter al lang voor dat er een pandemie was.

Al jaren voor er een pandemie was, werd op deze site al gewaarschuwd voor de invloed van complotdenkers. Met name antivaxers kregen al ver voor de Coronapandemie zoveel voet aan de grond dat de vaccinatiegraad hier en daar gevaarlijk daalde.

Het leger aan, wat toen nog complotdenkers werd genoemd, was al jaren aanwezig en liet al die tijd ook al zijn invloed gelden. In het openbaar viel de in aantallen rap groeiende groep mensen die in de gekste complotten geloven nauwelijks op. Iets dat veranderde met de opkomst van Trump als president, die liegen en de waarheid een andere draai geven wist te verheven tot iets dat bijna als normaal werd geaccepteerd.

QAnon was geboren en verhief Trump tot een soort messias met de meest fantastische voorspellingen. Wappies gingen er massaal in mee, niet in het minst uit het lood geslagen door het feit dat nooit een van de voorspelling ook plaatsvond.

Toen eind 2019 Corona de kop opstak was de geest helemaal uit de fles. Wappies begonnen zich massaal te roeren en de alternatieve media, zoals NineForNews, Whanttoknow en Nibiru kregen een enorme boost.

Tot 2019 aan toe was de alternatieve media de drijvende kracht achter de grote schare wappies.

De Corona uitbraak speelde de alternatieve media goed in de kaart. Eindelijk gebeurde er weer eens iets globaals waar ze de tanden in konden zetten. Voor de ene site was het niet meer dan een griepje, de andere site verkondigde simpelweg dat virussen niet eens bestonden, en voor weer anderen was het een al dan niet per ongeluk ontsnapt biowapen. Sommige sites, zoals Niburu.co, lieten simpelweg alle opties de revue passeren. Met als rode draad dat er niks aan de hand was.

En toen kwamen de vaccinaties en lockdowns… En het begin van alle publiekelijke opborrelende wappiewaanzin. Ineens was Covid niet meer de grote vijand, want dat stelde immer niks voor, maar waren vaccinaties en mondkapjes de grote boosdoener. Tussen neus en lippen door werd ook 5G erbij betrokken, wat resulteerde in her en der in vlammen opgaande zendmasten.

Het was de tijd van rellen en plunderingen, bedreigingen aan het adres van verplegers, medici en politici. De tijd van het lastigvallen en belegeren van priklocaties.

De tijd van wappies die als kakkerlakken onder stenen vandaan kropen was aangebroken om niet meer over te waaien.

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis wisten hordes wappies de maatschappij min of meer te ontwrichten. Eerst aangejaagd door de alternatieve media, later voornamelijk door rijzende sterren onder het wappie leger, zoals Willem Engel.

Willem Engel, zoon van Cees Engel (Fort Oranje en huisjesmelker in Rotterdam), was er niet zo van gecharmeerd dat zijn dansschool moest sluiten wegens de Coronamaatregelen, en liet zijn oog vallen op de adviezen die door het RIVM werden gegeven wat betreft het Coronavirus. Het stond Engel allemaal niet aan, en prompt richtte Engel zijn pijlen op het RIVM. Engel was het pertinent oneens met de Corona-adviezen van het RIVM en ging ze met desinformatie en rechtszaken te lijf.

Het leverde Engel een hoop gelijkgestemde volgers op en, ook niet onbelangrijk, een leuke bron van inkomsten, op. Engel had zijn stichting tbv zijn dansschool omgedoopt, de statuten aangepast en daardoor direct ook toegang tot een al bestaande bankrekening. Viruswaanzin was geboren. Later toch maar omgedoopt tot Viruswaarheid. De waarheid van Engel dan.

Een tijd ging dat goed, tot Engel opriep om medewerkers van priklocaties te intimideren, plaatste op Twitter de privé gegevens van Sigrid Kaag en zorgde daarmee voor een wel heel onveilige situatie voor de betreffende GGD medewerkers en minister, aangezien verdwaasde wappies massaal gevolg gaven aan de oproep van Engel.

Een ander stel wat door heel Nederland in het algemeen en specifiek in Bodegraven voor een hoop onrust zorgde waren Hans Meijer, Wouter Raatgever, Micha Kat en Joost Knevel.

Micha Kat struinde al jaren door Ierland, zijn heil zoekend van de ene naar de andere hostel. Ondertussen iedereen die hem niet welgevallig was beschuldigend van kindermisbruik. Kat had al jaren eerder zijn tanden gezet in Joris Demmink, en over de jaren evolueerde zijn “verhaal” van kindermisbruik naar complete satanische organisaties die baby’s misbruikten en hun bloed dronken.

Maar weinig mensen namen Kat ook serieus. Kat had geen rooie cent meer en leefde van donaties en andere louche inkomsten. Zo konden mensen ooit aandelen kopen op kat zijn lopende rechtszaken waarin Kat gegarandeerd gigantische schadevergoedingen zou binnenslepen. 50% rendement. Succes verzekerd. Uiteraard zag niemand ooit zijn geld terug. Kat zijn “pedojacht” bracht brood op de plank, en iedereen die Kat niet welgevallig was, was ook per direct een pedo. Overigens was het Kat zelf die ooit werd betrapt met kinderporno. Ter educatie, volgens Kat.

Tot begin 2020 ging het Kat niet echt voor de wind. Dat veranderde toen Kat Hans Meijer en Wouter Raatgever tegen het lijf liep. Beiden waren de mensen achter de Wees De weerstand website. Ooit door Hans Meijer het web opgeslingerd als anti 5G. Maar al snel eigenlijk anti alles. Meijer en Raatgever hadden een bijna dagelijkse “Nieuwsuitzending” waarin ze hun hersenspinsels spuiden, en Kat werd binnengehaald als welkome aanvulling. Grote kans dat kat zijn oog al eerder had laten vallen op de donatiemeter van de website. Die destijds over de 25.000 euries aantikte. En kat mocht meedoen.

Ongeveer dezelfde tijd liep Joost Knevel nog steeds te leuren met zijn “verhaal”. Moord en misbruik in Bodegraven door niemand minder dan Jaap van Dissel. Knevel dacht er wel een boek over te kunnen schrijven, en leurde met zijn verhaal bij verschillende alternatieve media sites. Zo ook bij Martin Vrijland. Die moest er ook niks van hebben. Sterker nog, die zette simpelweg de mail van Knevel aan hem op zijn website..

Ook Raatgever had al eerder eens tegen Vrijland lopen opscheppen zo’n 60.000 gewapende mannen achter de hand te hebben. Vrijland, hoe doorgedraaid ook, ging er niet op in.

Met Kat veranderde ook de insteek van Hans Meijer. Zijn site, Wees de weerstand, kwam meer in meer onder de invloed van Kat, en Meijer zijn “nieuwsuitzendingen” onder de regie van Kat. En dus werden de onderwerpen meer en meer Kat zijn paradepaardjes: Joost Knevel en Trump. Het werd meer en meer een mix van dat alles, en meer en meer mensen werden beschuldigd van pedofilie en het vermoorden van baby’s. Erger was dat meer en meer mensen ook meegingen in het gedachtengoed van dit groepje.

Het liep pas echt uit de hand toen Hans Meijer aan de ene kan en Knevel, Raatgever en Kat aan de andere kant bonje kregen. Waar Kat komt is bonje onvermijdelijk, is door de jaren heen wel gebleken.

De vier droeftoeters waren ervan overtuigd dat tijdens de inhuldiging van de kakelverse president Biden, Trump weer de macht zou grijpen en orden op zaken zou stellen.

In een live uitzending van, toen nog, Kantelpunt was te zien hoe bij de vier de radeloosheid toesloeg en na verloop van tijd zelfs de verbijstering. Hun grote held Trump was nergens te bekennen en Qanon had uit zijn nek lopen lullen. Biden was president en niemand had dat tegengehouden.

Het zorgde zichtbaar voor kortsluiting in het hoofd van Hans Meijer. Wees de weerstand en zijn Kantelpunt uitzendingen waren zijn “kindje” en hij was van het ene op het andere moment Trump en Qanon meer dan zat.

Het zorgde voor de meest hilarische beelden die de vier ooit hadden gemaakt. Meijer wilde niks meer te maken hebben met Trump en Qanon en maakte de andere drie even duidelijk dat dat ook niet meer in de uitzendingen aan bod zou komen. Gedaan met de pret.

Kat ontplofte!

Kat zag zijn inkomen en uitlaatklep als sneeuw voor de zon verdwijnen en was woedend.

Het zorgde voor een breuk tussen Meijer en de andere drie, die ineens zonder hun link (Kantelpunt) met de buitenwereld zaten. Raatgever zette daarop zelf maar een livestream op, en Red Piill Journaal was geboren. De naam werd gejat van de Matrix Films en gebruikt voor de eigen ideologie.

Vanaf dat moment ging het trio, Kat, Raatgever en Knevel pas echt los en wisten zoveel invloed te krijgen dat zij het zelfs voor elkaar kregen onrust in Nederland te veroorzaken. Door de fantasieverhalen van Knevel brak in Bodegraven letterlijk de hel uit na een oproep in het Red pill journaal om massaal naar Bodegraven te komen om te protesteren en bloemen op graven te leggen. Het liep compleet uit de hand. Ook op andere plekken kwamen verdwaasde geesten bijeen om bloemen te leggen en te protesteren. Ook het monument voor de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra moest het ontgelden.

Graven en monumenten werden voorzien van bloemen, kaartjes en lintjes met verwijzingen naar Bodegraven, satanisch kindermisbruik en Qanon onzin. Het regelrechte gevolg van het ophitsen door kat, Raatgever en Knevel.

Hans Meijer wist geheel op eigen kracht voor de rechter te komen voor bedreiging. Zijn Kantelpunt kantelde helemaal richting religieuze waanzin en de oproepen tot geweld van Meijer moesten uiteraard door anderen worden uitgevoerd.

Hetzelfde gold voor Kat, Knevel en Raatgever.

Een aspect die, frappant genoeg, ook nooit in de reguliere media aan bod is gekomen, zijn de financiële motieven. Kat zijn legendarische honger naar donaties was al jaren genoeglijk bekend. Kat begon zijn “loopbaan” ooit als journalist, en was ooit ook niet slecht in zijn werk. Tot Kat in contact kwam met Jan Poot, de man achter de Chipsholaffaire. Poot leverde Kat iedere maand een behoorlijk bedrag om de mensen achter het mislukken van Chipshol in diskrediet te brengen. Waaronder ook Joris Demmink. Kat in het Bakkie voor Kat.

Toen er uiteindelijk beslag werd gelegd op de rekeningen van de drie, lachten ze zich in hun Red Pill uitzendingen een ongeluk. Kat, waarschijnlijk geholpen door zijn jarenlange ervaring met niks betalen, had een systeem via Western Union uitgedokterd zodat het drietal geld contant in handen kreeg. De rekeningen waren uiteraard zo goed als leeg.

Toen Raatgever werd opgepakt had die meer dan 15.000 Euro zo maar even los in de zak zitten.  De drie donatiezuigers bedelden om geld voor allerlei doeleinden en het enige wat daarvan ooit terecht kwam was het laten drukken van wat folders.

Ook Willem Engel wist het leuk te doen door zomaar even 50.000! Euro aan donaties voor privé doeleinden te gebruiken. Engel had zijn oog op een leuk stukje grond in Spanje laten vallen. Engel zijn bank (ING) vond het verdwijnen van zo’n groot bedrag in een keer opvallend, en vroeg vervolgens om opheldering aangezien banken verplicht zijn informatie in te winnen bij opvallende transacties in de strijd tegen witwaspraktijken.

Ook vond de bank dat het de schijn van belangenverstrengeling had om de rekening van een stichting die was opgezet met als doel de ondersteuning van de dansschoolactiviteiten van Engel te gebruiken voor heel andere doeleinden.

De zaak kwam voor de rechter, maar engel bleef vaag, en dus raakte Engel zijn bankrekening kwijt.

Hetzelfde speelt al tientallen jaren binnen de “alternatieve media”.

Desinformatie komt met een prijskaartje, betaald door labiele wappies. Wappies die klakkeloos meegaan met wat deze mensen en de alternatieve media hun voorschotelen.

En dat is best wonderlijk te noemen.

Het probleem speelt al decennia, maar niemand heeft er ooit aandacht aan geschonken. Op enkele uitzonderingen na, kwam het probleem nooit in de reguliere media aan bod. Ook niet toen de vaccinatiegraad, al in 2017, hier en daar gevaarlijk daalde onder de invloed van zogenaamde antivaxers.

Ondertussen zijn de zogenaamde autonomen, Qanon aanhangers, huis, tuin en keuken wappies, en, een gevaarlijke ontwikkeling, extreem rechts naadloos samengesmolten tot een onoverzichtelijke groep mensen met standpunten die geen enkele zin meer maken, en zelfs gevaarlijke vormen aannemen.

Of het leger aan wondere wappies ook echt groter wordt, of dat ze enkel steeds luidruchtiger en gevaarlijker worden (of beide) is nauwelijks te controleren. Duidelijk is wel dat het onderhand een probleem is geworden die niet zomaar is op te lossen.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x