Legerhelikopter filmt drie ufo’s

In het licht van de schijnbare huidige openheid van de Amerikaanse overheid wat betreft het ufofenomeen, zijn er wederom beelden vrij gegeven.