Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Wist u dat….

Iedereen weet dat ufo’s iets te maken heeft met buitenaardse ruimteschepen. Althans, dat is wat er over het algemeen wordt gedacht. Minder bekend is dat ufo een afkorting is, en in feite niks te doen heeft met buitenaardse ruimteschepen. Uiteraard zijn buitenaardsen ook groen of grijs, hebben een groot hoofd en grote zwarte amandelvormige ogen en ontvoeren mensen en vee waar u bij staat. Contact met buitenaards leven is al decennia een feit en ufo’s zijn een verschijnsel van onze moderne tijd. Kortom, onzin. Tenzij u even iets verder kijkt en blijkt dat er onder de enorme laag onzin een weelde aan echte feiten bestaan die het ufo fenomeen in een heel ander licht zet. We hebben voor u tien weetjes op een rij gezet waarvan wij denken dat dit toch een beetje tot nadenken zou moeten stemmen.

1 Roswell

Op nummer 1 hebben we het voorval in Roswell staan. Niet dat we bepleiten dat er daadwerkelijk een echt ruimteschip is neergekomen, maar wel dat we denken dat de onderste steen nog steeds niet boven is. En wel om het simpele feit dat de Amerikaanse overheid wat betreft de verklaring al vier keer met een andere verklaring is gekomen, en dus ook drie keer heeft gelogen. Anno nu mogen we gerust stellen dat overheden niet echt scheutig zijn met informatie.

Uiteraard bewijst het niks, maar het zet wel aan tot denken en de vraag of we nu wel alles weten wat er te weten valt.

2 België

Eind 1989, begin 1990, was België in de ban van ufo’s toen er meermaals een vreemd object werd gemeld boven het land. Gezien, en zelfs gevolgd, door politieagenten, en waargenomen door honderden anderen. Het bleek geen eendagsvlieg, en de luchtmacht besloot twee F16 gevechtsvliegtuigen achter het object aan te sturen wanneer het zich ook op radar zou laten zien. Iets wat ook gebeurde. Het object werd achtervolgd door twee F16’s, die er evenwel geen vat op konden krijgen. Het object bleek bij het ontwijken van beide vliegtuigen in staat tot ongekende manoeuvres welke de natuurwetten leken te tarten.  Het bewijs hiervoor werd ook geleverd door de boordradar van beide vliegtuigen. Helaas gingen de opnamen van een van beide vliegtuigen verloren door een fout van de piloot.

Kortom, wat men ook mag beweren over de voorvallen, er was wel degelijk een echt object.

In 2012 kwam het voorval weer in het nieuws doordat een Belgische man beweerde de foto als grap gemaakt te hebben. De reactie was voorspelbaar. Exit Belgische ufo. Echter, het deed niks af aan het voorval zelf die wel degelijk heeft plaats gevonden, en ook werd onderzocht door de Belgische luchtmacht in samenwerking met de universiteit van Leuven.

De conclusie bij monde van generaal Wilfried de Brouwer: We weten wat het niet was, niet wat het wel was!

En dat zijn de feiten. Buitenaards of niet, welke verklaring er men ook voor mag bedenken: Het voorval was reëel en tot op heden onverklaard.

3 Hessdalen

Het Noorse Hessdalen kent geregeld perioden waarbij er vreemde lichtbollen opduiken welke ook op radar zijn te volgen, en ook hier af en toe gedrag vertonen waar de mens de techniek niet voor bezit. Onderzocht door wetenschappers en zelfs voorzien van een volledig automatisch meetstation om het gebied in de gaten te houden. Onder andere ook met 3 webcams welke via internet benaderbaar zijn. Ook hier alweer niet verklaard, en zelfs geen theorie welke het fenomeen zou kunnen verklaren.

Een van de weinige zaken omtrent ufo’s welke door iedereen met geduld zelf valt te controleren.

4 Astronomen

Sceptici, maar ook astronomen zelf, mogen graag schermen met de opmerking dat als er wat te zien zou zijn, zouden astronomen op de eerste rij zitten om dat dan ook waar te nemen. En astronomen zien niks. Althans, dat is wat vaker gezegd wordt.

Er zijn in het verleden echter meerdere “enquetes” geweest onder astronomen waarin zij anoniem konden antwoorden, en daarbij bleek evenwel toch dat astronomen zelfs significant meer zien dan de gemiddelde bevolking.

Onder de astronomen die de vraag of zij wel eens iets onverklaards hadden waargenomen, bevond zich ook de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh met een meer dan interessante waarneming.

Frappant genoeg werd de eerste foto van ufo’s genomen door een astronoom.

5 De papieren ufo

Bijna iedereen kent ze wel. De onleesbaar gemaakte “ufo documenten”.  Maar wist u ook dat deze documenten voor gemiddeld zelfs voor 92% onleesbaar gemaakt zijn? In de praktijk reden genoeg voor “enthousiastelingen” zelf  invulling te geven aan wat niet te lezen is. Iets wat resulteert in een hoop onzin en aannames.

Echter… En veel interessanter dan deze “invulling” is het feit dat deze documenten überhaupt bestaan en de reden waarom deze onleesbaar zijn, en zelfs grotendeels achter slot en grendel zitten en blijven zitten.

Staatsveiligheid! En dat is voor iedereen ook zelf te controleren. In veel gevallen komt voor het vrijgeven zelfs de tussenkomst van een rechter te pas. Echter steevast resulterend in vrijwel compleet onbruikbare documenten.

Uiteraard de reactie van een overheid die niet te koop wil lopen met informatie welke zij als essentieel en niet voor ieders ogen beschouwd.

Het roept allemaal echter wel de vraag op waarom dezelfde overheid welke het officiële standpunt inneemt in ufo’s geen enkele bedreiging te zien, in het gedrag van ufo voorvallen niks ziet wat ook niet met de huidige stand van de techniek verklaard kan worden, en er zeker niks buitenaards van kan maken, toch onderzoek deed en doet naar ufo voorvallen en de kennis en informatie die ze daarmee heeft verzameld geheim houdt tot in de hoogste regionen.

Op zijn minst kan men stellen dat het standpunt en het handelen elkaar nogal tegenspreken.

6 De Getuigen

Wie een ufo ziet en ook durft te melden, wordt al snel als zonderling gezien. En toegegeven, het hangt vaak ook af van WIE een ufo ziet en durft te melden hoe serieus een melding wordt genomen.

De melding van een eenling kan bijna altijd zo de archieven in als “leuk, maar we kunnen er niet zoveel mee”. Zo goed als altijd is een voor de hand liggende verklaring snel gevonden. In de gevallen dat dat niet zo is, blijft er altijd de twijfel van wat is er nu echt gezien.

Maar dan zijn er ook de meldingen van getuigen die door hun “status” of beroep net iets serieuzer genomen moeten worden.  Zo hebben ook enkele Amerikaanse presidenten ufo’s gezien en gemeld, en mogen we aannemen dat deze mensen bij hun volle verstand waren. Daarnaast zijn er onderhand talloze voorvallen met vliegtuigen welke ook ondersteund werden door radar en getuigenissen van bemanningen van andere vliegtuigen.

Het is te simpel om al deze voorvallen af te doen als gezichtsbedrog of mis interpretatie. Iets wat in veel gevallen niet eens zin maakt!

7 De geschiedenis

Velen zien het begin van het ufo fenomeen ergens in de jaren 40 van de vorige eeuw ontstaan met eerst het voorval met Kenneth Arnold, een Amerikaans zakenman en piloot die beweerde vliegende objecten gezien te hebben welke zich voortbewogen als schotels welke over water “ketsen”. Een journalist die het verhaal duidelijk niet zo goed volgde, maakt hier vliegende schotels van, en het begrip “Vliegende schotel” was geboren, hoewel de beschrijving van Arnold van de objecten niet eens leek op schotels.

In het zelfde jaar kwam daar ook het voorval in Roswell bij, en het tijdperk van de ufo was ook geboren.

Toch klopt dit beeld niet. Inderdaad waren het de jaren 40 die een naam en gezicht gaven aan een fenomeen. Het fenomeen zelf is echter ouder. Veel ouder!

Het zien van vreemde objecten aan de hemel is door de hele geschiedenis van de mens terug te vinden in beeld en geschrift. http://www.ufoevidence.org/documents/doc154.htm

Uiteraard werden dergelijke voorvallen beschreven in de context van de tijd. Draken, engelen, luchtschepen, de toorn van God, zijn enkele manieren waarop deze voorvallen door de eeuwen heen werden beschreven in de context van de tijd waarin deze voorvallen plaatsvonden.

8 De afkorting U.F.O.

Dat het “woord” ufo een afkorting is en niet staat voor buitenaards ruimteschip, lijkt maar weinig mensen bekend. De term, of afkorting, U.F.O. stamt uit 1953, en werd bedacht door Donald E. Keyhoe, een Amerikaanse marine piloot en schrijver die ook onderzoek deed naar ufo’s. Deze term is sindsdien altijd gebruikt om objecten welke niet direct verklaard konden worden van een naam te voorzien.

De afkorting staat voor Unidentified Flying Object, en betekend in het Nederlands Ongeïdentificeerd Vliegend Object.

In de praktijk kan men alles aan de hemel wat niet direct verklaard kan worden als een ufo beschouwen. De afkorting staat los van de eventuele verklaringen voor de onopgeloste voorvallen, zoals buitenaards voertuig!

9 Officieel onderzoek

Het Condon Rapport

Er zijn in het verleden een aantal onderzoeken geweest naar de aard en dreiging welke van ufo’s zouden kunnen uitgaan. De eerste was het zogenaamde Condon Rapport. Iets wat een onbevooroordeeld onderzoek had moeten zijn, werd geleid door een onderzoeker welke al voor het onderzoek begon, in diverse interviews beweerde dat wat hem betreft de uitkomst al vaststond.

Nadat het onderzoek voltooid was, met de niet verrassende conclusie dat ufo’s niks uitzonderlijks representeerden, bleek er nogal wat mis te zijn met het onderzoek. Zelfs uit de academische wereld kwamen verwijten over de werkwijze en conclusies.

Zo bleek het dat onderzoekers geïnstrueerd werden wat wel en wat niet te onderzoeken, en bleek Condon doof geweest te zijn voor de suggesties en inbreng van zijn ondergeschikten. Ook bleek Condon eigenhandig de meest simpele zaken voor onderzoek gekozen te hebben uit alle aangedragen zaken. Uiteindelijk bleken de meest interessante zaken alleen nog voor te komen achter in het rapport, in een overzicht van de cases waaruit een selectie was gemaakt.

Het rapport begon met de conclusies, en de meeste mensen hebben nooit verder gekeken dan dat.

Het rapport werd zelfs in de academische wereld afgedaan als prutswerk.

BlueBook

Het definitieve onderzoek waar de Amerikaanse overheid heden ten dage nog steeds zijn standpunt wat betreft ufo’s op heeft gebaseerd, kwam in de vorm van BlueBook.
Bluebook was in het geheel niet transparant, en sommige gedeelten van het onderzoek zijn nog steeds niet vrij gegeven.

Het onderzoek was een stuk grondiger dan het Condon rapport, maar speelde zich grotendeels achter gesloten deuren af. Bekend is dat ook dit onderzoek meer dan 700 voorvallen nooit heeft kunnen verklaren.

Hoe dan ook, beide onderzoeken hebben nooit voldaan aan hoe wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. Het is in de wetenschap gebruikelijk dat open en duidelijk wordt weergegeven hoe met tot conclusies komt. Iets waar ook met BlueBook duidelijk niet is voldaan. Zeker niet wanneer men weet dat nog steeds niet alle onderzoek is vrijgegeven en voor meer dan 700 voorvallen geen verklaring gevonden kon worden.

Cometa

Ook in Frankrijk werd onderzoek gedaan naar de mogelijke dreiging welke uit zou kunnen gaan van ufo voorvallen. In Frankrijk kwam men echter tot een hele andere conclusie.

10 De wetenschap

Nadat de Verenigde Staten het standpunt innam dat er van ufo’s geen dreiging uit ging, en volledig waren te verklaren met de huidige stand van de techniek, verdween ook in de academische wereld en het grote publiek gaandeweg de interesse voor het onderwerp.

Anno 2016 bestaat er nauwelijks nog feitelijke kennis wat betreft het onderwerp bij “het grote publiek”, media en wetenschap. Ufo’s zijn ruimteschepen, wie ze ziet is gek en wie het serieus neemt moet zich laten nakijken. Dat is de reputatie van het fenomeen anno 2016 in een notendop.

Ook in de wetenschappelijke wereld wordt het fenomeen onlosmakelijk gezien van een buitenaardse herkomst, en daar dan ook om verworpen.  De meeste wetenschappers zijn van mening dat de kans zo klein, niet onmogelijk, maar klein is dat de afstanden tussen de sterren overbrugd kunnen worden, dat onderzoek naar ufo’s eigenlijk tijdsverspilling is.

En dat levert een vreemde situatie op.  Wetenschappers die zonder onderzoek voor een fenomeen een, door hun onmogelijke geachte, stelling opvoeren om het vervolgens op die zelfde stelling af te doen als onzin, zonder ooit een blik te werpen op de feiten, of zich zelfs maar af te vragen wat er meer aan opties bestaan.

Dat er een ufo fenomeen bestaat met voorvallen die zich tot op heden niet laten verklaren is een aantoonbaar feit! Een buitenaardse verklaring daarbij is niet eens noodzakelijk.

De realiteit is dat geen wetenschapper van naam zijn, of haar, vingers nog wil branden aan een onderwerp waar evenwel harde feiten beschikbaar voor zijn, maar door de reputatie die het onderwerp nu heeft, en alle onzin er om heen, iemands naam en faam al snel schade aandoet. Zeker in de wetenschappelijke wereld, waar iets als een brandstapel nog steeds gangbaar is voor collega’s die zich buiten de gebaande paden wagen.

Opvallend was echter dat toen enige tijd geleden bekend werd dat SETI het voornemen had om alles wat bekend is over de mens en onze planeet het universum in te sturen, er nogal wat weerstand kwam. De angst dat deze informatie ook terecht zou kunnen komen bij buitenaardse beschavingen met niet erg vredelievende voornemens, speelde, vreemd genoeg de hoofdrol.

Ineens waren de enorme afstanden tussen de sterren niet meer zo onoverbrugbaar en zouden we niet het risico moeten nemen om ons, of onze kinderen, met een dergelijk risico op te zadelen.

 

Tot slot

Ufo’s blijven een omstreden onderwerp, en daar zal ook niet snel verandering in komen.  Er heerst een volkomen verkeerd beeld van waar het eigenlijk om gaat en wat de mogelijke antwoorden zijn. Er bestaan ufo voorvallen met objecten welke in gedrag en ook uiterlijk zo uitzonderlijk zijn dat ze niet verklaard kunnen worden aan de hand van wat ons nu bekend is. Dat is in essentie waar het om gaat. Al het andere er om heen is speculatie, redenatie, en helaas, vaak ook totale onzin.

Dat neemt echter niet weg dat we te maken hebben met een fenomeen dat zijn weerga niet kent, maar vreemd genoeg niet serieus wordt genomen enkel en alleen om het feit dat met zich niet kan voorstellen dat het bestaat.

Serieus nemen of niet is een keuze die ieder voor zich moet maken. Maar ook een keuze die niet gemaakt moet worden op onderbuik gevoel, maar gebaseerd op de harde feiten.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x