Serieus Ufo Onderzoek

In 2014 verscheen op de site Klopt Dat wel, een aan de stichting Skepsis gelieerde website, een artikel waarin de vraag wordt gesteld of er niet al genoeg serieus onderzoek naar ufo’s wordt gedaan. 95% van de onderzochte gevallen worden immers wel opgelost.

Inderdaad klinkt 95% erg veel, en wekt dat de schijn dat het ufo fenomeen, of beter, de voorvallen met ufo’s zo goed als altijd wel te verklaren zijn. En inderdaad is dit ook de redenatie van de meeste sKeptici. Skeptici met een K inderdaad. (https://en.wikipedia.org/wiki/Skepticism)

De gedachtengang is dat wanneer zoveel gevallen zijn op te lossen, dan kan het niet anders dan dat de overige gevallen ook zijn op te lossen, en is verder zoeken naar antwoorden nutteloos. Uiteraard is deze uitleg de uitleg in een notendop, maar het komt hier wel op neer.

En dat klinkt ook best logisch! Maar dat is het toch niet.

Om bij het begin te beginnen moeten we duidelijk maken wat ufo eigenlijk betekend. Ufo is eigenlijk een afkorting, en staat voor Unidentified Flying Object. Kortom, ongeïdentificeerd vliegend object. Niks meer en niks minder. Het staat niet voor buitenaards voertuig, of voor een buitenaardse herkomst!

Het mag duidelijk zijn dat menigeen dit verschil niet maakt, en op veel websites het fenomeen wordt gebracht als een soort van religie, waarbij onderhand ontelbare buitenaardse rassen al lang rondlopen op de aarde, met meer of minder goede bedoelingen, en er al hele veldslagen buiten onze atmosfeer plaatsvinden.

De realiteit is echter een stuk saaier. Niks van dit alles! Daar is geen enkel hard bewijs voor. Mocht er bewijs voor een buitenaardse aanwezigheid nu, of in het verleden bestaan, dan hebben wij daar in ieder geval geen kennis van.

De link tussen ufo, of enkele ufo voorvallen, en een buitenaardse herkomst kan dus niet gelegd worden. Echter, wat ons betreft, toch ook niet worden uitgesloten.

Uiteraard kunnen we daar geen bewijs voor leveren, maar we hebben wel goede argumenten om het in ieder geval niet uit te sluiten.

Om terug te komen op de 95% verklaarde gevallen.. Het merendeel van deze verklaarde gevallen betreft simpel uit te leggen voorvallen met bijvoorbeeld vogels (vooral op foto’s, of in het donker van onderen belicht), vuurtorens, satellieten en zelfs insecten of stofdeeltjes op foto’s.

Er blijft dan een stuk minder over om te verklaren, en inderdaad zitten daar zaken bij die op het eerste gezicht nauwelijks te verklaren lijken, maar met wat grondig onderzoek, toch een logische verklaring lijken te hebben.

Het artikel op Klopt dat wel bevat daar een uitstekend voorbeeld voor: https://kloptdatwel.nl/2014/04/23/serieus-ufo-onderzoek/

De vraag die wordt gesteld is dan: Als er na grondig onderzoek nog maar 5% onverklaard overblijft, wat zegt dat over die 5%? Is het de moeite dat te onderzoeken, of kunnen we er van uitgaan dat ook dit dan wel op de een of andere manier verklaard kan worden zonder dat we ons hoeven af te vragen of een buitenaardse herkomst tot de mogelijkheden behoort.

Ten eerste, als je alle simpel te verklaren voorvallen (vogels, satellieten en dat soort zaken) niet meetelt, en dat zijn er nogal wat, dan is het percentage dat niet verklaard kan worden een stuk groter. Het is voor de beeldvorming een stuk eerlijker om de onzin gevallen en simpele mis interpretaties niet mee te tellen, en ons te beperken tot die zaken waarbij het werkelijk een geval betreft die niet zo simpel te verklaren valt.

Uiteraard is het onderzoek dat wordt gedaan om tot verklaringen te komen ook onderzoek. En zoals het artikel op Klopt dat wel aantoont, ook gedegen onderzoek. Onderzoek vind dus wel plaats. Het probleem is echter dat de gevallen waarbij niet tot een verklaring gekomen kan worden, dan vervolgens afgedaan worden als dat deze dan waarschijnlijk ook een logische verklaring hebben, en het niet de moeite loont om aan te nemen dit verder te onderzoeken en een mogelijke buitenaardse verklaring serieus te nemen.

Maar vraag u af: De mens is in dit universum een nieuwkomer in een, relatief, jong zonnestelsel. Onze zon is een doorsnee ster zoals die met miljarden meer voorkomt. Daarnaast is ook de wetenschap het er over het algemeen wel over eens: Buitenaards leven moet wel bestaan. En als dat bestaat, dan zijn de kansen groot dat dit enorm veel ouder, en dus mogelijk een stuk geavanceerder is, dan wij ons hier kunnen voorstellen.

Al zullen levensvormen in de orde van microben een stuk waarschijnlijker zijn, intelligent leven ergens in deze melkweg moet wel bestaan. Dat de kans daarop niet 0 kan zijn bewijst onze eigen aarde immers al.

De doorgewinterde Skepticus zal ongetwijfeld aandragen dat de kans dat een, of meer, van deze beschavingen ons weet te bereiken wel erg klein is. De afstanden zijn immers enorm.

En ook dit is een geldig argument. Maar.. Gezien de tijd dat de mens hier op aarde rondloopt en de tijd dat andere eventuele technische beschavingen de tijd hebben gehad zich te ontwikkelen, zou de aarde zelfs met min of meer conventionele middelen al bereikt kunnen zijn.

Uiteraard is ook dit niet bewezen, maar het uitsluiten  kan ook niet alleen op het idee dat “men” zich niet kan voorstellen dat dit mogelijk is, want de mogelijkheid bestaat weldegelijk!

Hoe groot de kans daarop is, en of het ook echt heeft plaats gevonden, blijft gissen uiteraard. Maar daar komt de beruchte 5% dan wel om de hoek kijken, want hoe weten we nu dat er tussen deze 5% niet een, of meer gevallen bestaan waarvan we met geen mogelijkheid de herkomst op onze planeet kunnen plaatsen? Is het in dergelijke gevallen dan niet “wetenschappelijk” om andere mogelijkheden te bekijken, zoals wellicht toch niet van onze planeet?

Er zijn onderhand talloze voorvallen met ufo’s welke schreeuwen om een plausibele verklaring, maar, ook door skeptici, niet verklaard kunnen worden. Een buitenaardse verklaring is, wat ons, en ieder helder denkend persoon, betreft, niet eens noodzakelijk. We vinden echter wel dat bij het zoeken naar verklaringen er geen mogelijkheden worden uitgesloten mogen worden welke best onderbouwd en aannemelijk gemaakt kunnen worden, maar buiten schot blijven enkel en alleen omdat het onvoorstelbaar lijkt.

Een hoop grote ontdekkingen zouden niet gedaan zijn wanneer dit als een geldig argument beschouwd werd.

Samenvattend, ufo’s, de afkorting alleen al, zijn omstreden. Of in ieder geval de mogelijke verklaringen er voor. Wat de uiteindelijke verklaring voor de bestaande gevallen ook mag zijn, het dient op feiten te berusten en een buitenaardse herkomst hoeft niet perse het ultieme antwoord te zijn. We zullen moeten berusten in de feiten. Dat wil echter niet zeggen dat we ook onze ogen moeten sluiten voor mogelijkheden die ons onwaarschijnlijk lijken. Iedere mogelijke verklaring die onderbouwd kan worden, zal meegenomen moeten worden om tot een eerlijk en gedegen antwoord te komen.

Buitenaards of niet, als er niet wordt onderzocht zal het “welles/nietes” spelletje tussen skeptici en “iets ruimer denkende” waarschijnlijk tot in den treure doorgaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.dulcet.nl/2017/01/18/serieus-ufo-onderzoek/

8 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Om te bewijzen dat niet alle kraaien zwart zijn heb je maar één witte kraai nodig.

  🙂

   

  1. Maar je moet die kraai toch wel eerst vinden nog 🙂 Punt is, als je niet zoekt, dan zal je nooit wat vinden.

    1. Da’s al bijna een alien kraai 🙂

 2. Zelfs als er 99,9% te verklaren zou zijn, vind ik nog dat er naar die 0,1% onderzoek gedaan moet worden.

  1. Ja, ik denk zelf ook dat de impact van een antwoord op de vraag wat de herkomst kan zijn, belangrijk genoeg is om duidelijkheid over te hebben.

   Ik snap al die “wetenschappelijke” geesten dan ook niet. Wetenschap begint met een vraag, maar in dit geval wordt zelfs de vraag genegeerd.

 3. https://youtu.be/mcSZJlqBubg

  https://youtu.be/K1bvH_MxNlU

  1. Hij heeft al zijn feiten om te beginnen al niet goed, het was bijvoorbeeld geen 1953, maar 1947. En voor dat was het al Kenneth Arnold die in het nieuws was. En de laatste, vierde uitleg voor Roswell, want daar heeft de man het ook over, is crash test dummie. Dus al drie leugens. En daarnaast was het niet de overheid die “flauw” was van het gezeur. maar een congres lid die de GAO opdracht gaf te proberen achterhalen waar de geheimzinnigheid om was. Nergens sprake van achterhalen of iets met buitenaards leven te maken had. Dat sleept deze man er zelf bij.

   De man heeft letterlijk zo goed als alles wat die opsomt aan zogenaamde feiten fout. Hij heeft zelfs de feiten van ons melkwegstelsel fout.

   Maar goed, om op zijn conclusie te komen. De goede man heeft zo goed als alles fout wat hij opsomt. En ik stel voor dat je dat net van mij aanneem, maar je eigen huiswerk dan ook even doet. Google en je vind alle informatie over wat die man opsomt.

   Het is heerlijk te zien dat mensen zo simpel kunnen negeren waar het wel om gaat. Maar het is allemaal een beetje genuanceerder dan deze man wil wijsmaken. Natuurlijk zien niet alleen sf fanaten “vliegende schotels”.  Zelfs de benaming “vliegende schotel” slaat de plank mis, want heel die benaming berust op een misverstand van een journalist en is blijven hangen. Daarnaast is het fenomeen al een heel stuk ouder dan Roswell, niet in 1953, maar 1947. Ik zie dat je niet echt het artikel hebt gelezen, maar meer de drang hebt vanuit een religieuze visie het onderwerp als onzin af te doen?

   Uiteraard moet iedereen zijn eigen mening maar vormen, en als jij het zo wil zien, wie ben ik om daar aan te tornen. Ieder zijn eigen. Maar als je je mening wil vormen aan de hand van bovenstaande, dan vind ik zelf toch dat als je toch interesse hebt, die niet moet laten vormen door de bovenstaande beste man, want die weet niet waar die over praat. Hij heeft zelfs zijn feiten over onze melkweg niet paraat. En daarnaast, niemand hier die beweerd dat het een feit is dat de onverklaarde ufo’s wel buitenaards moeten zijn. Het is een hypothese die nog wel bewezen moeten worden, en tot die tijd staat alles nog open. De beste man wil iets als onzin afdoen door er zelf onzin bij te slepen en vervolgens iets op diezelfde onzin af te doen als onzin. Zie je zelf niet dat dat op zijn best een beetje lachwekkend is?

Geef een reactie

Your email address will not be published.

%d bloggers liken dit: