Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Moeten we nog geloven in ufo’s?

Op de website van het gerenommeerde Universe Today werd de vraag wederom gesteld. Auteur Fraser Cain gaat echter in het antwoord wel een beetje kort door de bocht en tuint met open ogen in de valkuilen die menig fantast voor hem heeft gegraven.

Oprichter van de website, Fraser Cain, beantwoord op zijn site de vraag of hij in ufo’s gelooft, en geeft daar een uitgebreid antwoord op. Opvallend daarbij is toch dat ook Cain met open ogen in de valkuilen trapt die menig fantast over tijd heeft gegraven. Daarnaast presenteert Cain enkele stellingen waar zeker ook een hoop astronomen het niet met hem eens zullen zijn.

De grootste valkuilen

Cain gooit, zoals je dat ook ziet op menig “ufo website”, om te beginnen al twee belangrijke zaken op een hoop. Namelijk de onverklaarde ufo voorvallen en de link met buitenaards bezoek. Een grote fout, aangezien de een niet perse gelinkt is met het andere.

Ondanks dat er toch een aanzienlijk aantal voorvallen met onbekende objecten hebben plaatsgevonden die met geen mogelijkheid te verklaren lijken, betekent dat niet automatisch ook een buitenaardse herkomst.
De definitie van het begrip ufo is aardig simpel:

Hoewel door menigeen direct geassocieerd met “vliegende schotels” en buitenaards leven, heeft de afkorting UFO niks te maken met beiden. UFO staat voor Unidentified Flying Object. Onbekend vliegend object dus. In de principe betekent dat dat ieder object in de lucht welke niet direct geïdentificeerd kan worden een ufo kan zijn. In de praktijk zijn het die gevallen waarbij een object ook met meer en minder voor de hand liggende verklaringen nog steeds niet geïdentificeerd kan worden.

Nergens wordt een buitenaardse herkomst als vaststaand gegeven gezien. Het is des te opmerkelijker dat wetenschappers van naam, waaronder bijvoorbeeld ook astronoom Neil deGrasse Tyson, in deze valkuil trappen, en daarmee het onderwerp te lijf gaan.
Het betoog over ufo’s van Cain is echter gebaseerd op enkel deze misvatting, en geeft op die manier een totaal verkeerd beeld van waar het, wat betreft (de onverklaarde) ufo voorvallen werkelijk om gaat. Namelijk de totale afwezigheid van een logische en onderbouwde verklaring.

Verder haalt Cain ook nog enkele “complotten” aan waarbij “aliens” al onder ons zijn, graancirkels maken en mensen ontvoeren. Uiteraard wijst Cain deze onzin stellig van de hand, maar gooit tegelijk wel ook het kind met het badwater weg..

Redenatiefouten

Cain wijst er, terecht, op dat van de onderzocht en verklaarde voorvallen er niet een wijst op een buitenaardse herkomst. Het is altijd weerballonnen, Venus, vliegtuigen, drones, vuurwerk of een hoax, aldus Cain. En uiteraard klopt dat ook. Wanneer je een ufo kan identificeren, is het geen ufo meer uiteraard. In de juiste omstandigheden kunnen de meest eenvoudige dingen makkelijk aangezien worden voor iets anders.

Toch gaat Cain hier de fout in. Het simpele feit dat na onderzoek een hoop voorvallen verklaard konden worden zegt uiteraard niks over de gevallen waarbij geen logische verklaring gevonden kon en kan worden. En dat is toch in zo’n 5% van de voorvallen het geval. In absolute aantallen toch best veel.

Daarnaast wijst Cain ook op het gegeven dat ufo’s door de tijd heen anders worden beschreven. Ook hieraan valt niet te tornen. Waar wel aan valt te tornen is de conclusie die uit dit gegeven wordt getrokken. Cain concludeert dat dit aantoont dat ufo’s min of meer de waan van de dag zijn.

Toch is er een meer simpeler verklaring te geven. Een die zeker niet genegeerd kan worden. Een onderbelicht aspect van het ufo fenomeen is dat het zeker niet iets is wat begon in onze “moderne” tijd. Door de eeuwen, inderdaad eeuwen, heen zijn er meermaals voorvallen geweest waarbij vreemde voorvallen aan de hemel hebben plaatsgevonden. We kunnen dit nog steeds terugvinden in mythes, maar ook, meer concreet, in beschrijvingen van destijds.

Een voorval redelijk dicht bij huis uit April 1561 maakt duidelijk hoe voorvallen aan de hemel beschreven worden aan de hand van de beschikbare referentie kaders.

Op 14 April 1561 vond boven het Beierse Neurenberg een voorval plaats wat de bevolking de stuipen op het lijf joeg. De beschrijving van wat men zag en de verklaring er voor was daarbij helemaal in overeenstemming met de context van destijds. Bewaard gebleven teksten een een plaquette van destijds zijn bewaard gebleven, en zijn nog steeds te bewonderen in de centrale bibliotheek van Zurich. http://www.dulcet.nl/2017/01/04/neurenberg-14-april-1561/

Kortom, de toorn van God. Zou iets dergelijks tegenwoordig nog eens plaatsvinden, dan zouden de beschrijvingen heel anders uitpakken. Geen God’s toorn, maar beschrijvingen die meer voldoen aan wat men tegenwoordig kent uit de praktijk of van televisie. Een exact dezelfde gebeurtenis zou resulteren een compleet andere beschrijving met als enig verschil de tijd waarin het voorval plaats vond.

Kortom, het argument dat beschrijvingen over tijd veranderen klopt inderdaad, maar wil dus niet per definitie zeggen dat deze niet hebben plaatsgevonden.
Overigens kan het argument dat vormen over tijd ook veranderd zijn, simpel weerlegd worden. De “populaire” driehoek, of V vorm, werd al ver voor het bestaan van het eerste vliegtuig beschreven. Daarnaast hebben ook astronomen zelf wel degelijk ook ufo’s waargenomen. Een van bekendste was Clyde Tombaugh, de ontdekker van Pluto, die rechthoekige objecten beschreef waarvan hij vermoedde dat ze deel uit maakten van een groter geheel. http://www.dulcet.nl/2017/01/06/zien-astronomen-dan-vliegen/

Ook met het veranderen van de vormen in de beschrijvingen valt het allemaal wel een beetje mee dus.

Buitenaards leven

Cain maakt zelf de koppeling tussen ufo;s en buitenaards leven en beredeneert daarmee dat ufo’s niet bestaan. Nergens in zijn betoog wordt echter de koppeling verder uitgelegd. Men zou toch van een wetenschappelijk onderlegd persoon kunnen verwachten dat het verschil tussen ufo en buitenaards voertuig duidelijk moet zijn. Van de “U”, unidentified (ongeïdentificeerd), in de afkorting ufo blijft dan immers niks meer over.

Het lijkt er in dit geval dan ook meer op dat Cain niet echt huiswerk heeft gedaan betreffende het onderwerp, en meer schrijft vanuit onderbuik gevoel betreffende het onderwerp. Dit blijkt ook al uit het feit dat Cain wijst op zogenaamde ufo onderzoekers die bewijzen voor een buitenaardse aanwezigheid zien in piramides, de Nasca lijnen en meer van dergelijke onbenulligheden. Uiteraard heeft dat niks van doen met het wel of niet bestaan van ufo’s, en wat wij dan wel weer interessant vinden, de onverklaarde ufo voorvallen.

Buiten dat heeft Cain een ook ietwat afwijkende opvatting over het voorkomen van buitenaards leven in ons universum. Waar het gros van de astronomen er tegenwoordig van uitgaan dat intelligent leven elders in het universum wel zo goed als zeker moet zijn, twijfelt Cain of dit wel zo is. Met andere woorden, de mens is uniek in het universum.

Glad ijs uiteraard, want of er elders nu wel of geen intelligent leven bestaat valt simpelweg nog niet aan te tonen. Tot we het ook daadwerkelijk vinden, of andersom uiteraard, blijft de twijfel bestaan. Voor de meeste astronomen is het echter wel een uitgemaakte zaak: Het universum is te groot om de mens uniek te maken.

Wat dan wel?

Een goede vraag. Wat zijn de onverklaarde ufo’s dan wel? In ieder geval niet de waan van de dag, want dit is aantoonbaar onjuist. Dat mensen hun huiswerk niet doen, of er van alles bij fantaseren, doet niks af aan het feit dat er onderhand talloze voorvallen hebben plaatsgevonden waarbij iedere meer, of minder, logische verklaring uitgesloten kon worden.

Voor voorbeelden daarvoor hoeven we niet eens ver van huis. In het Noorse Hessdalen vindt een voorval plaats die tot op de dag van vandaag gaande is, en nog steeds niet verklaard kan worden. Inmiddels kan iedereen alles volgen middels vier geplaatste camera’s die het gebied 24 uur per dag filmen.http://www.dulcet.nl/2017/01/05/project-hessdalen/

Verder vond in 2007 het zogenaamde Guernsey voorval plaats. Ook hiervoor moet de verklaring nog steeds gevonden worden. https://en.wikipedia.org/wiki/2007_Alderney_UFO_sighting

Dit zijn maar een paar gevallen van de vele.
Cain bombardeert ufo’s eigenhandig tot buitenaardse voertuigen, en doet het het onderwerp vervolgens om juist die reden af als onzinnig. Uiteraard kan deze redenatie niet werken en geeft het allerminst een antwoord op wat dan wel.

Het is verrassend te zien dat de werkwijze van zowel het ene uiterste uit de wetenschap en het andere uiterste van de ufo “gelovigen” opmerkelijke overeenkomsten hebben. Beiden gebruiken dezelfde redenatie technieken. Toch is het antwoord simpel: Op de vraag wat dan wel is het antwoord heel simpel, we weten niks zeker wat betreft de aard of herkomst van het ufo fenomeen.

Het enige wat vast staat is dat het aantoonbaar voorkomt, en in zo’n 5% van de gevallen zich niet zomaar laat verklaren.

Buitenaardse herkomst onzinnig?

Als het om een mogelijke buitenaardse herkomst gaat wat betreft de onverklaarde ufovoorvallen, begint de discussie een beetje dubbel te worden. De algemene opvatting is dat al mocht er ergens anders in onze Melkweg al intelligent leven aanwezig zijn, de afstanden onderling nog steeds veel te groot zijn om te overbruggen. Een redenatie die uiteraard wel hout snijdt.

Wonderlijk genoeg kwam er vanuit de wetenschappelijke wereld toch nogal wat protest toen SETI het plan presenteerde om niet alleen te zoeken naar buitenaardse radiosignalen, maar ze ook zelf actief te gaan uitzenden. De reden voor de weerstand was, verrassend genoeg, de stelling dat “we” nooit kunnen weten of de “ontvangers” goed of kwaadaardig zijn, met alle mogelijke gevolgen voor onze planeet. Onder andere Stephen Hawking is een groot tegenstander van het zenden van signalen.

En dat is toch opmerkelijk, in aanmerking genomen dat eerder het standpunt toch was dat de onderlinge afstanden nooit overbrugd kunnen worden.

Ook de regelmatige aangehaalde Fermi Paradox, waarin gesteld wordt dat buitenaards leven ons al lang had kunnen bereiken en we dat niet zien in ons zonnestelsel, wordt wel serieus genomen terwijl het uitgangspunt daarin toch juist is dat buitenaards leven ons wel al, lang geleden zelfs, had kunnen bereiken.

Het lijkt er dus toch een beetje op dat wanneer het om het verklaren en begrijpen van het ufo fenomeen gaat, dat wetenschappers hier toch een beetje van twee walletjes willen eten, als het ware.

Uiteraard betekent dit nog steeds niet dat een buitenaardse herkomst van sommige ufo voorvallen nu ineens wel buitenaards moet zijn. Het betekent enkel dat hier en daar niet met de zelfde maten wordt gemeten.

Ufo’s zijn geen onderwerp waar men in hoeft te geloven. Of, zoals Coen Vermeeren zijn boek noemde, ufo’s bestaan gewoon. In dit geval is de titel van het boek helaas een van de weinige beweringen die ook gestaafd kan worden met feiten..

Tenslotte

Ufologie is geen wetenschap, en iedere nutcase met belangstelling voor het onderwerp kan zichzelf dan ook ufoloog noemen. Toch is het een fascinerend onderwerp met, in tegenstelling tot wat menigeen veronderstelt, een hoop aantoonbare voorvallen met, tot op heden, onverklaarde objecten. Ook hier zouden simpelweg de feiten moeten tellen.

Daarom blijft het toch vreemd om te zien dat wetenschappers, ook wetenschappers van naam, hun wetenschappelijke aanpak verlaten wanneer het gaat om iets zo controversieels als ufo’s. Juist van deze mensen zou verwacht mogen worden iets meer huiswerk te doen en beter te weten dan zin en onzin op een grote hoop te gooien, om daarna het onderwerp op de zelf aangehaalde onzin af te rekenen.

Wellicht landt er ooit nog eens een ruimteschip in de tuin van Trump en bewijzen de inzittenden hun intelligentie door om te draaien en nooit meer terug te komen. Tot die tijd zal een buitenaardse verklaring voor de herkomst van enkele ufo voorvallen vast niet populair worden.

Do I Believe in UFOs?

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x