Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Harde feiten en lastige vragen over ufo’s

Niet een erg populair onderwerp, maar wel een die nogal wat gevolgen kan hebben. Hoe serieus moeten we het onderwerp nemen?

Niet een erg populair onderwerp, maar wel een die nogal wat gevolgen kan hebben. Hoe serieus moeten we het onderwerp nemen?

Wereldwijd, behalve in Nederland, nog steeds in het nieuws. De onthulling dat het Amerikaanse Pentagon recent nog onderzoek heeft gedaan/laten doen naar onbekende en onverklaarde objecten. Terwijl hier het nieuws alweer is verdrongen door de laatste oliebollentest, Sylvie Meis die een rottige jaarwisseling krijgt en Barbie die gelukkig met haar uitkering is, gaat het nieuws, zelfs pal over de grenzen, gewoon door.

Het Pentagon deed dus onderzoek naar ufo’s, heeft dat ook erkend, maar doet er verder het zwijgen toe. Dus wederom geen details. Dus weer aan de ene kant “hardcore” sceptici voor wie dergelijke objecten alles mogen zijn, behalve onverklaard. Aan de andere kant “die hard” ufo fanaten die triomfantelijk hun gelijk opeisen onder het mom van zogenaamde “disclosure”.

De ene “kant” haalt het gelijk uit het feit dat het Pentagon eigenlijk verder niks aan aan feiten bekend maakt. De andere uit het feit dat het Pentagon iets bekend heeft gemaakt, Of beter, bevestigd heeft. Met andere woorden, er is niks meer aan feiten dan er al was. En eigenlijk is er wat feiten betreft ook best wat voorradig onderhand. Behalve dan de belangrijkste: Waar hebben we mee te maken?

Luis Elizondo

Ondertussen doet de voormalig leider van het onderzoek naar ufo’s door het Pentagon, Luis Elizondo, stevige uitspraken en komt er vanuit het Pentagon geen woord meer. Iets wat toch wel een beetje reden tot speculatie geeft. Want als het allemaal niet zoveel zou voorstellen, waarom dan ook niet gelijk openheid van zaken?

Hoe dan ook, gezien de geschiedenis van het ufofenomeen en de scheutigheid met informatie in het verleden hoeven we niet snel te rekenen op meer informatie. Wat niet wil zeggen dat er niet toch wel een en ander bekend is. Kortom, wat feiten en prangende vragen.

Geloven in ufo’s

Of u gelooft in ufo’s. Waarschijnlijk wordt met deze vraag bedoelt of u denkt dat ufo’s ook een buitenaardse herkomst hebben. Toch hoeft u in ufo’s als fenomeen niet te geloven. Incidenten met onbekende en onverklaarde objecten hebben aantoonbaar plaatsgevonden en vinden nog steeds plaats, en zijn dus een feit.

Ufo’s in de luchtvaart

Door de hele menselijke geschiedenis heen zijn vreemde fenomenen aan de hemel opgetekend. Daar valt tegenwoordig niet veel meer aan te onderzoeken, maar geeft wel aan dat “vreemde zaken” aan de hemel zeker geen modern fenomeen is.

De eerste keer dat piloten te maken kregen met ufo’s vond plaats in de Tweede Wereld Oorlog. Het

Foo Fighters tijdens WOII

allereerste incident met wat later de naam Foo Fighters kreeg, vond plaats boven Nederland. Meer precies boven de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Een Engelse bommenwerper met een Poolse bemanning werd achtervolgd door een fel lichtend object. In de veronderstelling achtervolgd te worden door een vijandig “toestel” werd er ook op het object geschoten. Zonder resultaat.

Na dit incident werden ook de rest van de oorlog geallieerde vliegtuigen met regelmaat gevolgd door deze “Foo Fighters”. Aangenomen werd dat dat het werk van de Duitse vijand was. Echter, toen de oorlog eindelijk voorbij was bleek dat ook Duitse vliegtuigen met het fenomeen te maken hadden gekregen.

Een verklaring werd nooit gevonden.

Ook na de oorlog zijn er incidenten geweest tussen (burger)vliegtuigen en onbekende objecten die tot op de dag van vandaag ook gemeld worden. Legio van deze voorvallen werden ondersteund door radarbeelden en/of getuigen in nabij vliegende vliegtuigen. Een helder en nooit verklaard voorval speelde zich af boven het Engelse Alderney in 2007.

Onderzoek

Wereldwijd zijn er diverse onderzoeken geweest naar het fenomeen. De bekendsten zijn toch wel die in Amerika plaatsvonden. Onderzoeken met namen als Sign, Grudge en Condon Report. Onderzoeken die, vooral het Condon Report, toch enigszins dubieus waren. In ieder geval wat de resultaten betreft. Het grootste en langstdurende onderzoek was echter toch wel het zogenaamde Project Bluebook.. Project Bluebook startte in 1952 en liep door tot maar liefst Januari 1970. Hierna werden de documenten betreffende de onderzochte voorvallen tijdelijk ter inzage aangeboden en de conclusies bekend gemaakt: Ufo’s waren massa hysterie, hoaxers (fantasten), resultaat van psychische problemen en/of een verkeerde interpretatie van verschillende normale objecten.

Hierna nam de Amerikaanse overheid, of beter de Amerikaanse luchtmacht, wat betreft ufo’s de stelling in dat: Ufo’s geen dreiging voor de nationale veiligheid vormden, er geen bewijs was dat het technologie die de toenmalige stand der techniek oversteeg en er geen bewijs was voor een buitenaardse herkomst.

Case closed, zou men dan toch denken. Toch is het een omstreden onderzoek met dubieuze methoden en resultaten. Ook kon het rekenen op stevige kritieken. Niet in het minst van mensen die het onderzoek zelfs hadden geleid of er aan hadden meegewerkt, zoals de befaamde astronoom Allen Hynek. Daarnaast bleven maar liefst 701 onderzochte voorvallen niet verklaard.

Documenten

Ufo’s in officiële documenten.

Een ander heet hang-ijzer zijn vrijgegeven documenten. Al dan niet afgedwongen via een rechter. Documenten vrijgeven mag dan wel klinken naar openheid, maar in de praktijk is uit dergelijke documenten de essentiële informatie verwijderd of onleesbaar gemaakt. Kortom, veel wijzer zijn onderzoekers er de laatste decennia ook niet van geworden.

Toch vallen er wel enkele conclusies te trekken. Zo valt niet vol te houden dat de interesse voor het fenomeen er niet meer is. Ondanks het officiële standpunt dat deze interesse er niet (meer) is, blijkt uit documenten dat de interesse voor het fenomeen nog steeds levendig is.

Ook is er nog steeds actieve interesse naar enkele voorvallen met onbekende objecten. Ook over de grenzen, zoals een voorval met een vreemd object in Iran in 1976.

Documenten mogen dan wel niks prijsgeven over details van onderzoeken en voorvallen, maar er blijkt wel een interesse voor ufo voorvallen uit. En dat is op zich toch ook opmerkelijk te noemen.

Grote ufo voorvallen

Verbazingwekkend genoeg zijn er ook voorvallen met onbekende objecten geweest waarbij honderden, tot zelfs duizenden getuigen betrokken zijn geweest. Ook een van de meest bekende mag natuurlijk niet ontbreken: Roswell!

Jesse Marcel en de restanten van een weerballon

In Juli 1947 was het de nagelnieuwe Amerikaanse luchtmacht zelf die met nieuws naar buiten kwam een heuse vliegende schotel geborgen te hebben (de term ufo was indertijd nog niet geformuleerd). Kort daarna werd het bericht weer ingetrokken. Het zou enkel een weerballon zijn geweest. Er kwam een persconferentie waarbij door Majoor Jesse Marcel wat stukjes hout, tape en andere voor een weerballon kenmerkende brokstukken werden getoond aan de aanwezige pers. Hiermee zou de kous kous af geweest moeten zijn. Dat was het echter niet. Onderzoeker Stanton Friedman rakelde het hele zaakje weer op, vond getuigen en aanwijzingen die hele andere dingen beweerden, en Roswell werd een van de beroemdste zaken in de geschiedenis.

Of er ook echt een ufo is neergestort zullen we vast nooit meer achterhalen. Maar feit is wel dat de persconferentie waarbij de brokstukken van de weerballon werden getoond simpelweg in scene was gezet. Dat is niet zomaar een bewering, maar volgt simpelweg uit dat de Amerikaanse overheid nu al vier keer de verklaring voor wat er in Roswell plaatsvond heeft veranderd, en dus automatisch dan ook drie keer heeft gelogen.

Toch zijn er ook grote, meer recente, voorvallen met enorme aantallen getuigen. Zoals een voorval dat de naam “Phoenix Lights” kreeg en plaatsvond op 13 Maart 1997. Of beter, het rommelde al een tijdje boven Nevada en Arizona, en het hele gebeuren kwam die avond en nacht tot een climax voor het over de grens met Mexico verdween.

Phoenix is met meer dan anderhalf miljoen inwoners niet zomaar een stad te noemen, en die avond en nacht waren er dus ook enorm veel mensen getuige van vreemde, en soms ook enorm grote, objecten boven hun stad.

Opmerkelijk genoeg heeft heel het voorval de naam die het kreeg, Phoenix Lights, juist niet te danken aan deze vreemde objecten, maar aan zogenaamde flares die door gevechtsvliegtuigen boven of nabij de stad juist ook op dat moment werden afgeworpen.

Daags na het hele voorval wilden de inwoners weten wat er was gebeurd, en kwam er een persconferentie. Daarbij werd iemand verkleed als een alien die dan zogenaamd verantwoordelijk zou zijn geweest. En daar bleef het bij. Het gevolg was boze inwoners die zich niet serieus genomen voelden.

Officieel werd het hele voorval afgeschoven op de flares van de gevechtsvliegtuigen. Hoewel dit niks kon verklaren van wat er elders en later boven de stad plaatsvond.

Buitenaards leven

Een hoop voorvallen met onbekende objecten kunnen met de beste wil ter wereld niet verklaard worden. Laat staan dat er dan ook enige duidelijkheid is over de herkomst. Tot op heden kan er voor deze voorvallen niks gevonden worden wat de oorzaak, of herkomst, op onze eigen planeet kan plaatsen. Een natuurlijk fenomeen lijkt net zo ver gezocht als iedere andere “theorie”. En ook het idee dat het technologie betreft van andere landen, zoals Rusland of China, maakt om diverse redenen niet echt zin. Een min of meer logische gevolgtrekking is vervolgens dan dat de oorzaak wellicht dan buiten de aarde gezocht moet worden. Dit idee staat bekend als de “Buitenaardshypothese”.

Uiteraard bestaat er ook de nodige scepsis wat dit betreft. De belangrijkste is wel de enorme afstanden in het universum die overbrugd moeten worden. Met dergelijke afstanden is zelfs reizen met de snelheid van het licht niet erg zinvol. Afgezien van het feit dat dit ook niet mogelijk is.

Ook moeten we ons beseffen dat afgezien van dat we de herkomst van het fenomeen niet op de planeet kunnen plaatsen, er ook geen harde bewijzen zijn die de herkomst van het fenomeen wel buiten de aarde plaatst. Toch raken de hypothetische mogelijkheden die alle voorvallen op deze planeet kunnen plaatsen een keer op en rest er niet veel anders dan inderdaad verder te kijken.

Sceptici & ufo fanaten

Een fenomeen dat wellicht net zo bijzonder is als het ufofenomeen zelf zijn de mensen die vol van het eigen gelijk op het onderwerp duiken. Voor het ene uiterste kan en mag een ufo alles zijn behalve onverklaard en voor het andere uiterste is zelfs een vreemd gevormde wolk uiteraard een ruimteschip. Liefst nog uit een andere dimensie. Een en ander leidt geregeld tot “interessante” botsingen. Opvallend is toch dat beide “zijden” er een zelfde denk en werkwijze op na houden waarbij er geen centimeter wordt toegegeven. Ook het recente nieuws dat het Pentagon zich toch echt weer heeft beziggehouden met ufo onderzoek leidt weer tot opvallende reacties uit beide kampen. Eindelijk openheid roept de ene, onzin roept de andere. Hordes experts worden opgetrommeld om te verklaren waarom en hoe bepaalde beweringen uit het recente nieuws niet kunnen kloppen terwijl de andere kant hele andere conclusies trekt uit dezelfde (summiere) informatie.

De werkwijze is opvallend hetzelfde: Gebrek aan informatie leidt tot speculeren.

Terug met beide voeten op de grond zitten we toch nog steeds met een onverklaard fenomeen zonder een verklaring. Gelukkig zijn de meeste sceptici en “ufo geïnteresseerden” het in ieder geval wat dat betreft wel eens en is er hier en daar dan toch een zinnige discussie.

De stand van zaken

Een week geleden was de wereld verrast met het nieuws dat het Pentagon dus inderdaad ufo’s onderzoekt.

Geipan Logo

Op zich ook verrassend, want de interesse van, met name de Amerikaanse overheid, is er altijd gewoon geweest. Aantoonbaar zelfs. Dichterbij huis, in Frankrijk, wordt daar zelfs geen geheim van gemaakt. Frankrijk kent zelfs een instantie die ufovoorvallen onderzoekt met de naam Geipan. Opmerkelijker nog, de Franse politie is zelfs verplicht ter plekke onderzoek te doen en proces-verbaal op te maken bij een ufo melding zodat informatie wordt vastgelegd. En Frankrijk is daarin niet het enige land die min of meer vergelijkbaar te werk gaat. Ook Chili kent een vergelijkbare aanpak bijvoorbeeld.

Maar ook deze aanpak levert niet echt solide antwoorden op. Het bevestigt enkel nog meer dat het ufofenomeen min of meer ongrijpbaar is zodat de enige harde feiten, voor zover openbaar bekend dan, zijn dat we te maken hebben met een reëel fenomeen en geen idee hoe we het moeten verklaren.

Tot slot

De plek van de mens in dit universum is, in verhouding dan, nagelnieuw. Zelfs op onze eigen planeet is de mens de nieuwkomer. Realistisch gezien kan eventueel leven op andere planeten tot miljarden jaren op ons voorlopen. Zelfs van een technische beschaving die “maar” enkele duizenden jaren op ons voorloopt kunnen we ons al geen voorstelling meer maken. Laat staan nog ouder. We hebben geen idee hoe “ruimtevaart” van dergelijke beschavingen er uit ziet en of we het zelfs maar zullen herkennen als zodanig. Daarnaast hoeven we maar te kijken naar de ontwikkelingen van onze eigen ruimtevaart. Onbemande robots zijn de toekomst en worden daarbij ook meer en meer zelfstandig. Neem als voorbeeld de al in 1977 gelanceerde Voyager 1. Deze verliet in 2013 ons zonnestelsel met een beeld-plaat aan boord met informatie over onze planeet en wat er op leeft. Ooit zal deze sonde ook bij een andere ster belanden en eventueel een daar levende beschaving verwonderen..

Kortom, het idee van een buitenaardse herkomst is ietsjes minder vergezocht dan het op het eerste gezicht ook lijkt. Toch zal het wel eerst maar eens bewezen of zelfs aannemelijk gemaakt moeten worden.

Dat de voormalig leider van het Pentagon onderzoek deze week verklaarde dat een buitenaardse herkomst boven elke redelijke twijfel verheven is in dit licht gezien dan ook wel interessant. Maar het bewijs of zelfs maar ondersteuning voor deze bewering werd er niet bij geleverd. En ook het Pentagon heeft na de bevestiging dat het onderzoek er inderdaad was niet bijgedragen aan wat meer duidelijkheid. Gezien de geschiedenis hoeven we ook niet echt te rekenen op wat meer openheid.

We zijn dus eigenlijk nog net zo ver als we altijd al waren en de kans dat dit snel gaat veranderen is ook niet erg groot.

De schimmige wereld van ufo’s [LongRead]

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

12 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
12
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x