Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Het “ufo” jaar 2021

2021 was al met al toch een opmerkelijk jaar wat betreft het ufofenomeen. Het Pentagon houdt zich dus wel met ufo’s bezig, en zelfs de Nasa duikt in het onderwerp. Niks nieuws eigenlijk, maar nu dan toch wel officieel.

Wat in de Verenigde Staten werd met groot tromgeroffel werd aangekondigd was uiteindelijk toch min of meer een teleurstelling. Juni 2021 gaf het Amerikaanse congres een rapport vrij dat al een jaar eerder was aangekondigd. Het eerste wat opviel was dat er geen van grotere eerdere ufo voorvallen in was opgenomen.  Van de voorvallen die wel waren opgenomen was er maar een gedeelte niet te verklaren en waarvan een buitenaardse herkomst niet kom worden uitgesloten.

Het summiere rapport van negen pagina’s beschreef 144 voorvallen tussen 2004 en 2021 en was bedoeld om vast te stellen of er een eventuele dreiging van het ufo fenomeen uit kon gaan. In het rapport kon geen van de 144 voorvallen “officieel” gelinkt worden aan een buitenaardse herkomst, maar in enkele gevallen ook niet worden uitgesloten.

Ondanks dat het voor velen een teleurstellend rapport was heeft het toch wat veranderingen teweeg gebracht. De complete ontkenning van het fenomeen kwam hiermee officieel ten einde en ook in de reguliere media was het onderwerp geen taboe meer.

Ook moet er in de Verenigde Staten een betere samenwerking tussen de verschillende (geheime) diensten komen om het fenomeen beter te kunnen identificeren en onderzoeken.

Kortom, een omslag van 180 graden sinds de conclusies van Project Bluebook  52 jaar geleden (1969). Ufo’s waren de waan van de dag en op geen enkele manier een bedreiging voor de nationale veiligheid (de conclusies in het heel kort).  De uitgebreide conclusies hier.

  1. Het ufo fenomeen vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid in de Verenigde Staten.
  2. In de gevallen dat ufo voorvallen niet verklaard konden worden was er geen bewijs voor technische ontwikkelingen die de huidige stand van techniek (1970) overstijgen.
  3. Er is geen bewijs voor een buitenaardse herkomst van de onverklaarde ufo voorvallen.

De schimmige wereld van ufo’s [LongRead]

Al met al is er dus wel een hoop veranderd en is het onderwerp ufo’s min of meer uit het verdomhoekje gekomen. Ufo’s zijn weldegelijk een reëel fenomeen met een mogelijke buitenaardse herkomst.

Buitenaardse constructies

Een Dyson Sphere is een al in 1960 bedachte hypothetische megastructuur die door een buitenaardse technologische beschaving rond een ster is gebouwd om alle energie van een ster te “oogsten”.  Een enorme bol rondom een ster als het ware.  Het bestaan van dergelijke structuren wordt niet uitgesloten, maar onwaarschijnlijk geacht. Een dergelijk bouwwerk zou een diameter moeten hebben die, als het onze zon zou omvatten, zelfs de aarde zou insluiten. De hoeveelheid materiaal en tijd die nodig is om dergelijke bouwwerken te bouwen zouden het bestaan onwaarschijnlijk maken. Dergelijke structuren zouden door astronomen waargenomen kunnen worden in het infraroodspectrum.

Nieuwe “Alien Structure” ster ontdekt [Video]

 

Ondanks dat een Dyson Sphere rond een ster onwaarschijnlijk werd geacht, zijn sommige onderzoekers ervan overtuigd dat de energie van een compleet zwart gat, tot zo’n 100.000 keer meer energie dan een enkele ster,  wel eens onweerstaanbaar kan zijn voor een buitenaardse beschaving met de juiste stand van techniek.

Onderzoekers denken aan een enorm bouwwerk rond een zwart gat wat de uitgestraalde energie concentreert en de ruimte in stuurt om dan elders weer gebruikt te worden.

Een dergelijke constructie zou op een specifieke frequentie door astronomen waargenomen kunnen worden en zijn al bezig speciale algoritmes te ontwikkelen waarmee bestaande telescoopdata doorzocht kan worden op sporen van dergelijke bouwwerken.

https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/506/2/1723/6312510

Exoplaneten

Wanneer astronomen zoeken naar leefbare planeten wordt er meestal gedacht aan planeten die min of meer lijken op onze eigen aarde.  Maar als we alleen al kijken naar onze eigen planeet dan zien we dat leven ook hier alleen al onder de meest extreme omstandigheden voorkomt. Onder enorme druk op de oceaanbodem, in extreme straling, zure en giftige omstandigheden en zelfs buiten de dampkring, zoals onderzoek naar Beerdiertjes heeft uitgewezen. Deze beerdiertjes overleven temperaturen van -270 tot +120, extreme droogte en zijn simpelweg niet kapot te krijgen.

Het ligt daarom voor de hand dat als we zoeken naar leven buiten onze eigen planeet ook niet gelijk planeten moeten uitsluiten die niet direct voldoen aan de omstandigheden waarin een mens min of meer zou kunnen overleven

Volgens een recent onderzoek zouden we in de zoektocht naar leven buiten de aarde wel eens de meeste kansen maken op planeten die niet echt op de aarde lijken. Planeten tot 2.5 keer groter dan de aarde die zich niet perse in de leefbare zone, de baan rond een ster waar een planeet niet te heet of te koud is voor vloeibaar water, hoeven te bevinden, maar vloeibaar water. Eventueel onder een dikke laag ijs. En daar blijken er nogal wat van te bestaan.

Ook in ons eigen zonnestelsel kennen we dergelijke manen die onder een dikke laag ijs waarschijnlijk vloeibaar water herbergen.

https://www.livescience.com/new-class-habitable-exoplanets-hycean-worlds.html

Een goede kandidaat om leven op te vinden is binnen bereik binnen ons eigen zonnestelsel. Saturnus maan Enceladus. In 2005 ontdekte de Cassini missie dat deze maan geisers uitstootte In een dit jaar in Juni gepubliceerd onderzoek wordt gesteld dat deze geisers niet alleen water uitstootten, maar ook andere moleculen, met name methaan. En dit methaan zou wel eens een bijproduct kunnen zijn van (microbisch) leven onder de dikke laag ijs van Enceladus.

Microbisch leven lijkt niet veel, maar wanneer het wordt aangetroffen zegt het veel over het potentieel voor leven in het universum. Zeker als het zo “dicht” bij huis wordt gevonden als in ons eigen zonnestelsel. Ook Mars is nog steeds een kandidaat voor leven.

 

Sporen van buitenaards leven

Sporen van buitenaards leven, maar dan in ons eigen zonnestelsel. Als ze er al zijn zullen ze niet worden opgemerkt omdat simpelweg niemand kijkt.

https://www.dulcet.nl/2017/02/01/buitenaardse-sporen-zonnestelsel/

In Januari dit jaar publiceerde Harvard astrofysicus Avi Loeb met de titel “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”. In het boek beargumenteerd Loeb dat het vreemde object dat in 2017 ons zonnestelsel doorkruiste, Oumuamua, bijna zeker een stuk “alien technologie” is geweest. Oumuamua had een abnormaal lange vorm, was enorm helder en leek te accelereren toen het zich van zon weg bewoog.

https://www.livescience.com/avi-loeb-alien-technology-has-visited.html

Binnen ons eigen zonnestelsel zijn meer (geologische) bijzonderheden te vinden die op zijn minst een nadere blik waard zijn. Deze bijzonderheden worden of weggeredeneerd of zelfs helemaal niet in overweging genomen omdat alle mogelijke verklaringen in de richting van “buitenaardse” sporen al bij voorbaat als niet mogelijk worden geacht.

Wellicht is dit voorbehoud met de kennis van nu toch achterhaald geworden.

Bekeken worden

Mocht het ufo fenomeen een buitenaardse herkomst hebben, dan zou een van de redenen voor de aanwezigheid van buitenaardse technologie wel eens observatie kunnen zijn. Iets waar we zelf ook stevig op inzetten zoals op Mars of recent de nagelnieuwe James Webb telescoop.

Volgens een in Juni dit jaar in Nature geplaatste studie is het zelfs mogelijk dat de aarde zeker al 5000 jaar bekeken  kon worden vanuit 1715 “nabije” zonnestelsels waarvan er nu nog steeds 1400 een vrij zicht op de aarde hebben.

Alle stelsels bevinden zich binnen 300 lichtjaren en zo ‘n 75 zelfs binnen 100 lichtjaren. Gezien de enorme omvang van het heelal praktisch in onze eigen achtertuin. Mochten er in deze 75 systemen buitenaards leven bevinden met een technologische beschaving, dan hebben we onze aanwezigheid letterlijk geadverteerd door het te bestoken met onze radiogolven (radio, tv en al het andere).

Hypothetisch natuurlijk, maar niet onwaarschijnlijk dat er zich daar ook leven kan bevinden.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03596-y.epdf

Uiteraard weten al veel langer dat onze radiosignalen andere zonnestelsels heeft bereikt. Maar nu weten we ook precies welke letterlijk in ons blikveld liggen. En andersom.

 

Phone ET

SETI luistert al een paar decennia naar buitenaardse signalen, maar heeft tot op heden nog geen enkel signaal gevonden dat zichzelf ook herhaalt. En dat is een belangrijke vereiste voor SETI om als buitenaards in aanmerking te komen.

Een signaal de andere kant op sturen is ook niet zo simpel als het klinkt. Een normaal radiosignaal, zoals we dat al zo’n honderd jaar ongewild het universum in sturen is bij lange na niet geschikt om een gericht signaal met een boodschap te sturen. Een dergelijk signaal “waaiert” uit en van de inhoud van het signaal blijft uiteindelijk niet veel over.

Een krachtige laser kan hetzelfde doen, maar heeft weer als nadeel dat je die wel heel precies moet richten. En waar richt je op als je niet exact weet waar de boodschap moet aankomen.

In een artikel van December dit jaar wordt uitgelegd wat de problemen zijn wanneer wij ET zouden willen “bellen”.

https://www.livescience.com/earth-directions-for-aliens

Afgezien van of het hele idee wel zo verstandig is, blijkt het ook niet simpel het idee uit te voeren of zelfs onmogelijk te zijn. Een bericht naar ET sturen zal voor een flinke tijd dus nog niet mogelijk zijn.

 

ET Phone Earth en falende technologie.

Andersom, signalen van ET naar de aarde, zou ook wel eens lastig kunnen zijn. SETI zoekt al 21 jaar naar een buitenaards signaal, maar heeft er tot op heden niet een kunnen bevestigen. Er werden signalen opgepikt, maar niet een herhaalde zich en konden dus ook niet worden bevestigd.

En dan zijn er nog de beperkingen van onze huidige stand der techniek die voor verrassingen zorgen.

Eind April 2019 vingen astronomen een signaal op vanaf Proxima Centauri, een “dichtbij” staande ster op een dikke vier lichtjaren afstand. Eerder was al ontdekt dat er nabij deze ster minstens een potentiële leefbare bevond. Het signaal wekte dus nogal wat belangstelling. Zou het dan toch…

Het signaal werd op een specifieke bandbreedte ontvangen die nauwelijks in gebruik is voor satellieten, vliegtuigen etc..  En dus werd het signaal als een mogelijk buitenaards signaal geïnterpreteerd.

Maar ook hier weer…. Geen herhaling, en dus geen bevestiging.

In dit specifieke geval werd er echter wel een verklaring gevonden. De bron van het signaal was een computer of mobiele telefoon in de buurt van de telescoop die het signaal had ontvangen.

Een artikel in Nature uit Oktober 2021 legt precies uit waar het fout ging en hoe foute interpretaties toch kunnen bijdragen bij het filteren van gevonden signalen. https://www.nature.com/articles/s41550-021-01479-w

Tegenwerkende technologie blijkt een probleem in de zoektocht naar buitenaardse signalen, maar is toch behulpzaam in het geval er weer een veel belovend signaal wordt opgevangen.

Het helpt astronomen wanneer er weer een veelbelovend signaal wordt opgevangen om de echte signalen te onderscheiden van valse.

 

Ontvoerd.

Abductions, ofwel ontvoerd door “aliens”. Boeken zijn er over vol geschreven, ontelbare verhalen gefantaseerd en toch ook voorvallen die overtuigend zijn. Alleen, zoals met zo goed als alles binnen het ufo fenomeen, geen bewijzen.  Abductions zijn min of meer een ongrijpbaar stukje “ufologie”, met meer onzin dan zin. Bedolven onder bergen onzin zitten een enkele voorvallen die echter toch wat lastiger zijn te verklaren. Zoals bijvoorbeeld het voorval met Betty en Barney Hill.  https://en.wikipedia.org/wiki/Barney_and_Betty_Hill

Uiteraard werd er al wel onderzoek gedaan naar abductions, maar nooit eerder was er belangstelling vanuit de “wetenschappelijke hoek”. Een van de verrassingen van 2021 is dan ook wel dat er werkelijk onderzoek is gedaan naar wat eventueel abduction-ervaringen zou kunnen veroorzaken.

Lucide dromen blijkt het antwoord te zijn, en eerlijk is eerlijk, het zou een hoop voorvallen kunnen verklaren. Waarmee dit onderzoek een goed begin is om abductions eens grondig aan de kaak te stellen.

Al zal het voorvallen zoals met Betty en Barney Hill niet echt kunnen verklaren.  Het is in ieder geval een begin om ook aspecten van het ufofenomeen aan te pakken waar eerder geen enkele onderzoeker zijn vingers aan wilde branden. En interesse uit academische hoek is hoe dan ook voor vooruitgang.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x