In de naam van God

Terugblikkend op onze geschiedenis kan rustig gesteld worden dat religies door de eeuwen heen een grote, zo niet de grootste, bron van ellende is geweest. Kruistochten, onderdrukking, aanslagen en complete oorlogen. Tegenwoordig mogen we graag tegen de Islam aanschoppen omdat de Koran gewelddadig is. Geert Wilders is er een ster in. Wie denkt dat de Bijbel dan een stuk beter is, komt ook bedrogen uit!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ook de Bijbel is een bloederig boekwerk. We hoeven maar in de geschiedenis terug te kijken om te zien hoeveel wreedzaamheden, oorlogen en onderdrukking er met de Bijbel in de hand hebben plaatsgevonden.

Een voorbeeld die de meeste mensen nu toch wel barbaars zouden noemen is waar Koning Saul, de eerste koning van de Israëlieten, van God de opdracht krijgt een compleet ander volk letterlijk af te slachten:

Ruk dus uit en sla de Amalekieten neer en wijd alles wat hun toebehoort aan de vernietiging; spaar hen niet, maar dood iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. – Samuël 15:3

De hele Bijbel, en dan vooral het Oude Testament is doorspekt met dergelijke “voorvallen”. Voor ons, die toch niet zo goed op de hoogte zijn van de inhoud van de Bijbel, toch vaak wel een verrassing dat de Bijbel dergelijke passages bezit. De meeste mensen, atheïst of niet, zijn toch nog steeds in de veronderstelling dat ondanks alles de boodschap van de Bijbel fundamenteel verschilt van bijvoorbeeld de Koran.

En dat is een illusie!

Vrouwonvriendelijk

Wat velen in het oog springt is de vrouw onvriendelijkheid. In de Koran is de vrouw duidelijk ondergeschikt aan de man. In de Bijbel is het echter ook niet beter:

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. – Efeziërs 5:22-24

Kortom, bek houden en gehoorzamen!

Dat er toch nog steeds ook mensen zijn die het serieus nemen, bewijzen de vele websites wel waar nog steeds serieus geprobeerd wordt van vrouwen volgzame slaafjes te maken: http://www.allaboutgod.com/dutch/de-rol-van-de-echtgenote-in-de-bijbel.htm

Maar het kan nog erger! Een vrouw straffen middels groepsverkrachting en uiteindelijk vermoord en verminkt te worden lijkt ook niet te hoog gegrepen:

Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den ganse nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees. 26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd. 27 Als nu haar heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed, en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis, en haar handen op den dorpel. 28 En hij zeide tot haar: Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. 29 Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel.

Met een klein beetje inspanning valt er nog veel meer te vinden over hoe de Bijbel de vrouw ziet, en hoe te behandelen. Maar de boodschap is duidelijk: Ook in de Bijbel wordt een vrouw nou niet bepaald hoog aangeslagen en is van ondergeschikte rol.

Overigens, kinderen een flink pak slaag geven is ook niet uit den boze:

Tuchtiging en onderricht zijn integrale onderdelen van het ouderschap. Spreuken 13:24 zegt: “Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem.” Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin ze niet getuchtigd worden voelen zich ongewild en onwaardig. Ze hebben een gebrek aan richtinggevoel en zelfbeheersing, en op een latere leeftijd worden ze opstandig en hebben ze weinig respect voor enige vorm van gezag, inclusief dat van God. “Tuchtig je zoon, dan is er hoop, zorg ervoor dat hij niet sterft.” (Spreuken 19:18)

https://www.gotquestions.org/Nederlands/goede-ouder.html

Homoseksualiteit

Wat homoseksualiteit betreft brengt de Bijbel het er al niet beter af. Sterker nog, wie in de Bijbel rechtvaardiging weet te vinden, zal er geen probleem mee hebben onze homoseksuele medemens in Gods naam een kopje kleiner te maken.

Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht. – Leviticus 20:13

Conclusie

Met maar een klein beetje zoekwerk wordt al snel duidelijk dat zowel de Koran als de Bijbel vol staan met gruwelijkheden en wat dat betreft voor elkaar niet veel onderdoen. Toch betekend dat niet automatisch dat iedere gelovige nu een bloeddorstige, vrouw onderdrukkende en homo hatende terrorist in de dop is. Het overgrote deel van de de gelovigen weten uit een van beide boeken toch een positieve boodschap en levenswijze te halen.

Het anderen veroordelen, of zelfs haten, om geloofsovertuiging, geaardheid, sekse, of wat dan ook, blijft toch mensenwerk. Een idioot voorbeeld hebben we decennia lang mee kunnen maken in Ierland. De zelfde God, en toch elkaar de hersens inslaan. Katholiek tegen Protestant. Hoeveel gekker kan je het nog maken..

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.dulcet.nl/2017/02/12/in-de-naam-van-god/

11 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Dan kun je nog beter in ufo’s geloven! Hahaha, of niet dan? Ufo-believers zijn irritant maar meestal niet gewelddadig. 😛

  Ik heb de bijbel 2 x en de koran 1 x gelezen. (Dat was een flinke klus kan ik u verzekeren…) Niet dat ik gelovig ben maar als je ergens een oordeel over wilt hebben moet je in ieder geval weten waar je over praat. En je hebt gelijk. De bijbel en de koran staan, naast barmhartigheid en mededogen, ook vol met narigheden en geweld. In naam van god.

  1. Lees jij je prive berichten wel? 🙂

  2. Ik heb de bijbel wel gelezen ooit lang geleden. En de bladzijden waren zo dun dat ik na het lezen ze heb gebruikt als vloeipapier 🙂 Ach ja, jong he 🙂

   Maar goed, wist me nog genoeg te herinneren om te weten dat de bijbel ook nogal bloederig is. Daar heeft de koran geen patent op. Als ik Wilders zo bezig hoor en zo mee krijg, denken de meeste mensen dat de bijbel juist het tegenovergestelde is. En dat is dus niet zo. En dat mag best wel eens duidelijk zijn.

   Hoe dan ook, welk boek iemand ook in wil geloven, uiteindelijk zijn het de mensen zelf die de beslissingen maken en verantwoordelijk zijn. Het idee je verheven te voelen omdat je vindt dat je in wat beters geloofd is te lachwekkend voor woorden, als je er over nadenkt.

 2. Inderdaad ook al doe je het in naam van God, je bent nog altijd zelf die het doet.

  Het is gewoon jammer dat sommige landen en organisaties deze barbaarse regels nog uitvoeren.

  En dan heb ik het ook over sommige staten in de USA met de doodstraf. We leven in de 21st eeuw en niet meer in de middeleeuwen.

  In 2015 hadden ze bij Dit Is Normaal ook nog een experiment over de bijbel vs de koran

  1. Jammer dat ik dit niet heb gevonden toen ik het artikeltje schreef. Ik had het artikeltje ook op Nieuwskoerier geplaatst, en ik verbaas me eigenlijk wat over de reacties: https://www.nieuwskoerier.nl/news/72095-in-de-naam-van-god

   Het artikeltje gaat over de inhoud van de bijbel omdat menigeen, zo niet de meeste mensen, geen idee hebben hoe gewelddadig de bijbel ook is. Het is niet alleen de koran die daar een patent op heeft. Wat mij betreft is het lood om oud ijzer.

   Als het dan toch moet gaan over religieus terrorisme, dan is dit misschien wel verhelderend: https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme#Christelijke_ori.C3.ABntatie

   Plaatst het toch weer een beetje in perspectief. Terrorisme blijft mensenwerk,ongeachte de “inspiratie”.
   Wat overigens niet wil zeggen dat extremisme niet aangepakt moet worden. Er zijn meer dan zat idioten die nergens voor terugdeinzen.

    

 3. Waar het vooral om gaat is hoe mensen de teksten interpreteren.

  IS bijv. interpreteert het op eigen manier en haalt er uit wat hen het beste uitkomt. En eigenlijk doen alle gelovigen dat. Ten goede of ten kwade.

   

 4. laat een ieder in de waarde waarin hij is, ben je het er niet mee eens , helaas pindakaas, ,,hij die zonder zonde is werpe de eerste steen , nou kan wel zeggen dat ik dan  heeeel wer achter aan sta,, je mag -gelukkig- nog wel wat denken, maar hoeft niet alles te zeggen , als <ze> dit meer deden zag het er -misschien!- een stuk leuker uit ..

   

   

  1. Stenen werpen is anders ook iets uit de bijbel. Daar noemen ze het steningen 🙂

   1. Stenigen uiteraard….

 5. De koran geweldadig. Als dat je conclusie is dan heb je het boek of niet gelezen of je bent hier gewoon hard aan het liegen. De bijbel is zeker geweldafig. De verhalen zijn daar duidelijk in. Je moet alleen niet denken dat de bijbel zials deze nu te koop is de woorden en daden van jezus zijn. Integendeel, jezus is niet gekomen met geweld of onrecht. Hij is gekomen met vrede en liefde.

  De bijbel is geschrevrn door oa onrechtvaardige mensen die het beste wilden voor zich zelf en het slechte voor anderen. De Koran integendeel, is het woord van God en is gekomen om de mensen te bevrijden van de hel waarin ze leven naar een paradijs zowel op aarde als in het hiernamaals. De vrouw wordt juist respectvol behandeld en beschermd. Daar waar de westerse beschaving de vrouw juist uitbuit, uitkleed en vernederd.

  1. Ja, inderdaad. In alle islamitische landen worden vrouwen met respect behandeld, vrij in de keuze van kleding, mogen ze auto rijden, studeren, trouwen met wie ze willen en de zelfde rechten als mannen.

   Hoe heb ik dat ooit kunnen missen zeg…

   Maar goed, als je punt is dat de Koran beter zou zijn dan de Bijbel, dan denk ik dat het verleden en heden gewoon uitwijst dat er geen winnaars zijn.

   Ik geloof overigens niet in een God. Ik hoef dus ook niet een van beide boeken voor te trekken. Ik concludeer alleen maar inderdaad.Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik denk toch dat de feiten voor zich spreken. Overigens was het artikel niet bedoeld om de Koran in een kwaad daglicht te stellen, maar om aan te tonen dat wie denkt dat de Bijbel wel liefdevol, vrouwvriendelijk en geweldloos is, ook van een koude kermis thuiskomt.

    

Geef een reactie

Your email address will not be published.

%d bloggers liken dit: