Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

In de naam van God

Ook de Bijbel staat vol gruwelijkheden!

Terugblikkend op onze geschiedenis kan rustig gesteld worden dat religies door de eeuwen heen een grote, zo niet de grootste, bron van ellende is geweest. Kruistochten, onderdrukking, aanslagen en complete oorlogen. Tegenwoordig mogen we graag tegen de Islam aanschoppen omdat de Koran gewelddadig is. Geert Wilders is er een ster in. Wie denkt dat de Bijbel dan een stuk beter is, komt ook bedrogen uit!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ook de Bijbel is een bloederig boekwerk. We hoeven maar in de geschiedenis terug te kijken om te zien hoeveel wreedzaamheden, oorlogen en onderdrukking er met de Bijbel in de hand hebben plaatsgevonden.

Een voorbeeld die de meeste mensen nu toch wel barbaars zouden noemen is waar Koning Saul, de eerste koning van de Israëlieten, van God de opdracht krijgt een compleet ander volk letterlijk af te slachten:

Ruk dus uit en sla de Amalekieten neer en wijd alles wat hun toebehoort aan de vernietiging; spaar hen niet, maar dood iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. – Samuël 15:3

De hele Bijbel, en dan vooral het Oude Testament is doorspekt met dergelijke “voorvallen”. Voor ons, die toch niet zo goed op de hoogte zijn van de inhoud van de Bijbel, toch vaak wel een verrassing dat de Bijbel dergelijke passages bezit. De meeste mensen, atheïst of niet, zijn toch nog steeds in de veronderstelling dat ondanks alles de boodschap van de Bijbel fundamenteel verschilt van bijvoorbeeld de Koran.

En dat is een illusie!

Vrouwonvriendelijk

Wat velen in het oog springt is de vrouw onvriendelijkheid. In de Koran is de vrouw duidelijk ondergeschikt aan de man. In de Bijbel is het echter ook niet beter:

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. – Efeziërs 5:22-24

Kortom, bek houden en gehoorzamen!

Dat er toch nog steeds ook mensen zijn die het serieus nemen, bewijzen de vele websites wel waar nog steeds serieus geprobeerd wordt van vrouwen volgzame slaafjes te maken: http://www.allaboutgod.com/dutch/de-rol-van-de-echtgenote-in-de-bijbel.htm

Maar het kan nog erger! Een vrouw straffen middels groepsverkrachting en uiteindelijk vermoord en verminkt te worden lijkt ook niet te hoog gegrepen:

Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den ganse nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees. 26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd. 27 Als nu haar heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed, en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis, en haar handen op den dorpel. 28 En hij zeide tot haar: Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. 29 Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel.

Met een klein beetje inspanning valt er nog veel meer te vinden over hoe de Bijbel de vrouw ziet, en hoe te behandelen. Maar de boodschap is duidelijk: Ook in de Bijbel wordt een vrouw nou niet bepaald hoog aangeslagen en is van ondergeschikte rol.

Overigens, kinderen een flink pak slaag geven is ook niet uit den boze:

Tuchtiging en onderricht zijn integrale onderdelen van het ouderschap. Spreuken 13:24 zegt: “Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem.” Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin ze niet getuchtigd worden voelen zich ongewild en onwaardig. Ze hebben een gebrek aan richtinggevoel en zelfbeheersing, en op een latere leeftijd worden ze opstandig en hebben ze weinig respect voor enige vorm van gezag, inclusief dat van God. “Tuchtig je zoon, dan is er hoop, zorg ervoor dat hij niet sterft.” (Spreuken 19:18)

https://www.gotquestions.org/Nederlands/goede-ouder.html

Homoseksualiteit

Wat homoseksualiteit betreft brengt de Bijbel het er al niet beter af. Sterker nog, wie in de Bijbel rechtvaardiging weet te vinden, zal er geen probleem mee hebben onze homoseksuele medemens in Gods naam een kopje kleiner te maken.

Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht. – Leviticus 20:13

Conclusie

Met maar een klein beetje zoekwerk wordt al snel duidelijk dat zowel de Koran als de Bijbel vol staan met gruwelijkheden en wat dat betreft voor elkaar niet veel onderdoen. Toch betekend dat niet automatisch dat iedere gelovige nu een bloeddorstige, vrouw onderdrukkende en homo hatende terrorist in de dop is. Het overgrote deel van de de gelovigen weten uit een van beide boeken toch een positieve boodschap en levenswijze te halen.

Het anderen veroordelen, of zelfs haten, om geloofsovertuiging, geaardheid, sekse, of wat dan ook, blijft toch mensenwerk. Een idioot voorbeeld hebben we decennia lang mee kunnen maken in Ierland. De zelfde God, en toch elkaar de hersens inslaan. Katholiek tegen Protestant. Hoeveel gekker kan je het nog maken..

5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

11 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
11
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x