Veelzijdig gevarieerd & allergisch voor onzin

Corona is een zegen voor “Alternatieve Media”.

Eind februari 2020 werd in Nederland voor het eerst officieel corona vastgesteld bij een man in Tilburg. Dat het het half jaar daarop volledig uit de hand zou lopen was toch min of meer een verrassing. Een ramp van wereldwijde proporties voltrok zich en blijkt een vruchtbare bodem voor de zogenaamde “alternatieve” media. Met alle nare gevolgen van dien.

In 2017 publiceerde “Nieuwe Revu” over misstanden in de alternatieve media. Met name het publiceren en verspreiden van “nep nieuws” blijkt een goudmijn te zijn:

Nou lijkt onzin verkopen niet direct een gevaar, maar de invloed van alternatieve media werd altijd onderschat. Denk aan anti-vaccinatie en het ondermijnen van de reguliere geneeskunde, met name de behandeling van kanker. De lijst is langer, maar niet minder kwalijk. Zeker als er een poging wordt gedaan niet werkende “medicatie” aan de man te brengen tegen allerlei kwalen, waaronder inderdaad ook kanker. Alternatieve media is een bedrijfstak zonder scrupules geworden.

En toen kwam Corona..

Eind januari werd het ook binnen de alternatieve media duidelijk dat er toch iets aan stond te komen, en dat was uiteraard niet wat organisaties als de Wereld gezondheidsorganisatie naar buiten brachten. Wuhan, waar het virus voor het eerst massaal uitbrak, was, volgens de mensen achter de site Niburu.co, een test voor een “verbeterde SARS bio-wapen”.

De rest volgde al snel met dergelijke berichtgeving. Geheel in lijn met hoe er op zo goed als iedere min of meer grote nationale, of internationale alternatieve media website in het verleden werd gereageerd, was het ook ditmaal niet anders binnen de alternatieve media. Een groot complot, zoals altijd, met een van de hoofdrollen weggelegd voor Bill Gates als de duivel in eigen persoon. En daar bleef het niet bij.

Wat ditmaal wel verschilt is het feit dat ook de doorsnee bevolking nog meer vatbaar lijkt voor de berichtgeving en zelfs de “reguliere” media, en zeker social media als Facebook en Twitter, genoodzaakt worden in te grijpen. Het verspreiden van desinformatie wordt aan banden gelegd. Noodzaak volgens de ene, censuur volgens de andere.

Afhankelijk van welke website je bezoekt bestaat het hele Coronavirus niet, of is het niet kwalijker dan een griepje. De mensen achter sommige sites lijken het soms ook zelf niet helemaal meer te vatten en plaatsen artikelen waarin de ene keer het bestaan van het virus wordt ontkent, om in andere artikelen er wel weer van uit te gaan dat het virus rondwaart, maar ongevaarlijk is. Vooral Nibiru.co grossiert in dergelijke artikelen.

Vaccinatie

Het vaccineren, waar tegen dan ook, is al sinds jaar en dag het paradepaardje van de alternatieve media. Levensgevaarlijk en nog meer nare “bijeffecten”.  In vaccinaties zouden foetussen worden verwerkt, het DNA veranderen, worden microchips geïnjecteerd, veroorzaken autisme en werken sowieso niet. Of, zoals op de website van Niburu.co plastisch omschreven:

Want, bij al het bovenstaande hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over het feit dat vaccinaties in de meeste gevallen niet werken en zelfs een averechts effect hebben, met daarnaast een lang spoor van doden/gewonden als gevolg van de bijwerkingen van vaccinaties.

https://www.niburu.co/gezondheid/13621-nog-een-aantal-dwingende-reden-om-vaccinaties-te-vermijden

Vaccineren, of beter de weerstand tegen vaccineren, is een van de gemeenzame delers die de alternatieve media verbindt. Met de wereldwijde uitbraak van Corona werd er nog een paar tandjes bijgezet, en is de farmaceutische industrie in het algemeen en Bill Gates specifiek de drijfveer achter snode plannen met vaccinaties.

Bill Gates

De stichting Vaccinvrij wijdt een hele pagina aan Bill Gates onder de kop: BILL GATES STAAT AAN DE BASIS VAN WERELDWIJDE (VERPLICHTE) VACCINATIEPROGRAMMA’S EN EEN WERELDBESTUUR.  Veel woorden worden er niet gebruikt om Bill Gates in een kwaad achtlicht te stellen. In plaats daarvan staat er een vijftal Youtube filmpjes die duidelijk moeten maken wat Bill Gates nou eigenlijk te maken heeft met vaccinaties. Nog meer staat hier: https://stichtingvaccinvrij.nl/het-plan-van-bill-gates-om-de-hele-wereld-te-vaccineren/

In het kort komt het rumoer rondom Bill Gates erop neer dat Gates het aantal mensen op deze planeet wil laten afnemen en daarvoor vaccinatie als middel ziet. Dit verhaal is echter niet nieuw. Al een jaar of tien geleden doken dergelijke beschuldigingen op. In April 2020 financierde Bill Gates verschillende fabrieken waar zeven van de meest belovende kandidaten voor een Coronavaccin geproduceerd kunnen worden. Gates gokt er op dat zeker twee vaccins daadwerkelijk ook in productie worden genomen, maar omdat het niet duidelijk is welke van de zeven vaccins dat zullen worden, worden er voor alle zeven fabrieken gebouwd met het risico dat zeker 5 nooit in gebruik zullen worden genomen om een Coronavaccin te produceren.

Gates zei hierover dat hoewel het bouwen miljarden Dollars kost, het uiteindelijk economisch gezien goedkoper is de fabrieken al te hebben tegen de tijd dat het duidelijk wordt welk vaccin zal werken, dan te wachten tot er een bruikbaar vaccin is en dan pas te beginnen met het bouwen van geschikte fabrieken.

Na het bekend worden van de plannen van Gates, vlamden de oude complottheorieën meteen weer op en werd Gates hoogstpersoonlijk schuldig geacht aan het willen uitmoorden van een groot deel van de wereldbevolking. Ditmaal met behulp van een Coronavaccin.

Janet Ossebaard

Ossebaard timmert al tijden aan de weg met haar graancirkelonderzoek en schreef er boeken en gaf er lezingen over. De laatste jaren heeft ze haar “werkterrein” een stuk uitgebreid en begon “documentaires” te maken over verschillende complottheorieën. Meestal bestaande uit een lange monoloog met van internet geplukte beelden waarin ze haar visie uitlegt. Ook voor haar is de uitbraak van Corona koren op de molen en ze grijpt haar kans. Ditmaal weet ze een breder publiek te bereiken. Wereldwijd zelfs.

Ook Ossebaard ziet in de uitbraak opzet. Haar verhaal is echter weer anders. Corona zou in een laboratorium zijn gecreëerd om de opstanden in Hong Kong te stoppen. Het virus bleek echter heftiger uit te pakken en er werd besloten het niet te gebruiken. Op de een of andere manier zou het virus vervolgens in verkeerde handen zijn gekomen, en op een markt in het nu beruchte Wuhan zijn ontsnapt. Ossebaard lijkt echter niet helemaal zeker van haar verhaal, want ook zij sleept Bill Gates erbij, die middels vaccinaties de wereldbevolking wil uitdunnen en hiervoor Corona gebruikt. Ook sleept Ossebaard de zogenaamde Cabal erbij. Cabal zou een machtige club van Joodse samenzweerders zijn met ook een belang in de Corona uitbraak.

Hoewel Ossebaard claimde dat er China zeker 1.5 miljoen besmettingen waren en zeker 50.000 doden, zegt ze ook dat Corona niet meer is dan een griepje.  De officiële nummers uit China geven een heel ander beeld: Ongeveer 85.000 besmettingen en ongeveer 4600 sterfgevallen. Een heel ander nummer. Toch is er wel enige twijfel aan deze nummers. Het vermoeden bestaat dat China inderdaad de aantallen een beetje verbloemd heeft. Toch mag het duidelijk zijn dat de enorme aantallen die Ossebaard noemt onmogelijk zijn.

Ossebaard doet in haar documentaires niet aan bronvermelding, doet onjuiste uitspraken en levert nergens een bewijs voor haar uitspraken. Ossebaard noemt zichzelf onderzoeker en wetenschapper, maar houdt zich nergens aan de algemeen geldende wetenschappelijke principes.

https://www.wanttoknow.nl/overige/corona-serie-janet-ossebaard-topkijkhit-op-internet/

In een interview over de bovenstaande “documentaires” is Ossebaard echter ook niet echt genegen om antwoorden te geven op kritische vragen: https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/de-wereld-van-complotdenker-janet-ossebaard

“We are the news now!” roept Ossebaard herhaaldelijk. En dat is inderdaad wat er meer en meer gebeurt.

Alexandra Heydebree & Jeff Poelstra

Een andere grote bron van nepnieuws in Nederland is niburu.co. Deze site, onder de hoede van Jeff Poelstra en Alexandra Heydebree, bestaat enkel en alleen uit complottheorieën over letterlijk ieder onderwerp en gebeurtenis. Ook hier was de uitbraak een flinke boost. Paradepaardjes als bijvoorbeeld chemtrails en de vermeende komst van de fictieve planeet Nibiru zijn grotendeels naar de achtergrond gezakt ten faveure van Corona.

Het ontstaan van niburu.co is was ooit een heel schouwspel op zich. Poelstra en Heydebree zijn twee voormalige “werknemers” van de eerder genoemde Teuben. Toen zij zich niet meer konden vinden in de gang van zaken werd besloten aan de haal te gaan met de hele site en database. Uiteraard valt een domeinnaam niet zomaar te stelen, en dus werd verder gegaan onder de naam niburu.co. In de begindagen waren niburu.nl en niburu.co dan ook exacte kopieën van elkaar.

Waar niburu.nl ten onder ging aan onderlinge strubbelingen, floreerde niburu.co echter. Het concept om van iedere gebeurtenis een complot te maken sloeg van begin af aan aan en heeft geleid tot een van Nederlands grootste nepnieuws fabrieken.

Waarom nepnieuws

Wikipedia omschrijft nepnieuws als: Nepnieuws (in het Engels fake news) is desinformatie verhuld als nieuws, die verspreid wordt via websites, sociale media en traditionele media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. Daarnaast wordt het ook in de politiek gebruikt als frame tegen de journalistiek. Een term die pas echt aan een opmars begon eind 2016, toen President Trump aan de macht kwam en onwelkome berichtgeving consequent als “fake news” begon te bestempelen. Het “fenomeen” op zich is uiteraard van alle tijden.

Wikipedia geeft verder geen motivatie voor het verspreiden van nepnieuws. Binnen de alternatieve media springen wel enkele redenen in het oog die allen leiden tot financieel gewin. Berichtgeving over zaken als ziektes, als kanker, kan bijna altijd teruggeleid worden naar het verkopen van (eigen) alternatieve behandelingen. Al decennia modderen alternatieve media aan met steeds terugkerende onderwerpen en werkwijze. Letterlijk iedere gebeurtenis of ramp is een complot.

De site Niburu.co levert een exact voorbeeld van hoe de berichtgeving werkt: 28 augustus dit jaar verscheen het bericht dat onder Nederlanders vaker kanker voorkomt dan onder de rest van de Europeanen. Ook werd uitgelegd waarom dat is. Een dag later reageert Niburu.co met een artikel waarin, onder andere, het kankerfonds ervan langs krijgt, de oorzaak helemaal niet zo is zoals naar buiten werd gebracht, maar… dat er wel een middel is om jezelf te beschermen tegen kanker.. Uiteraard kan dat middel direct tegen een leuk tarief direct worden aangeschaft.

https://www.niburu.co/gezondheid/15459-waarom-loopt-ons-land-voorop-bij-het-aantal-kankergevallen

Het is deze manier van berichtgeving die de bezoekers en inkomsten genereert. Dit geldt voor zo goed als iedere min of meer grotere speler binnen de alternatieve media. Inkomsten bestaan uit, zoals hierboven, het verkopen van niet werkende medicatie, boeken, media zoals dvd’s, lezingen, cursussen, reclame inkomsten en nog meer zaken waar geld mee te verdienen valt.

De uitbraak van het Coronavirus heeft deze “industrie” een enorme boost gegeven.

De mensen achter de sites

De Nederlandse alternatieve media bestaat uit maar een handvol grotere spelers en het is moeilijk te zeggen of de mensen achter deze websites ook werkelijk alles geloven wat er op hun websites de wereld in geslingerd wordt. Anders was het tot rond 2010. Voor die tijd speelden inkomsten nog geen rol van betekenis, en waren de mensen achter de site overtuigd van hun beweringen. Hoe wereldvreemd deze ook waren.

De alternatieve media is een stuk harder geworden, en gaat in enkele gevallen zelfs over lijken. Letterlijk. Met de antivaccinatie worden mensen compleet op het verkeerde been gezet, en dat kost levens. Minstens net zo kwalijk is de berichtgeving over de behandeling van en het voorkomen van kanker. Deze kan regelrecht misdadig worden genoemd. Het afraden van reguliere gezondheidszorg om eigen, niet werkende, medicatie te kunnen verkopen is big business. De slachtoffers zijn wanhopige mensen die in veel gevallen geen andere mogelijkheid meer zien. Uiteraard kunt u in dergelijke webwinkels een remedie vinden tegen zo goed als iedere denkbare kwaal.

Een en ander is op het randje van legaliteit, en soms er ook flink overheen. Toch wordt er niet tegen opgetreden.

De werkwijze

De Nederlandse nepnieuwsfabrieken ogen voor het merendeel niet anders dan de doorsnee blogs en nieuwssites. De koppen boven de artikelen maken wel in een blik heel duidelijk waar het hier om gaat: Berichtgeving die ingaat tegen alles van gezag, (medische) wetenschap en grotere of kleiner gebeurtenissen wereldwijd. Dit alles doorspekt met complottheorieën en samenzweringen. En soms zit dergelijke berichtgeving ook, op het oog, goed in elkaar. Toch is dergelijke berichtgeving erg suggestief en kloppen feiten niet, of worden de feiten verdraaid. Ook het juist bewust weglaten van feiten is een populaire bezigheid.

Een andere geraffineerd “bezigheid” is het uitlichten van medici, of zogenaamde experts, die tegen de Coronastroom inzwemmen en een ander geluid laten horen. Zoals in Nederland de huisarts Rob Elens. Elens schreef Coronapatiënten het omstreden middel hydroxychloroquine voor en ziet dit middel als de oplossing voor Corona. Elens noemt dit middel ook een “hartstikke goed en veilig medicijn tegen Malaria”. Wat voor Elens de reden was om het ook aan Coronapatiënten voor te schrijven.

Elens werd binnen de Nederlandse alternatieve media direct als held binnengehaald. Een tegengeluid van een heuse huisarts die de hele medische wereld wel even op hun nummer zet duidelijk maakt dat Coronapatiënten op een simpele manier zijn te genezen.

Binnen Nederland en de rest van de wereld zijn meer voorbeelden te vinden van personen, ook met een medische achtergrond, die complottend Nederland voorziet van “munitie”.

Vreemd genoeg maakt deze werkwijze ook duidelijk dat de berichtgeving niet erg consequent is. Want het Coronavirus bestaat immers niet, of dan toch op zijn hoogst als een “mild griepje”.   Volgens deze redenatie zou ook een Rob Elens tot het wereldwijde complot moeten behoren aangezien ook hij zegt patiënten te zijn verloren aan Corona en beweert patiënten te genezen met hydroxychloroquine. Iets wat totaal niet in overeenstemming is met wat in andere berichtgeving wordt beweerd: Corona bestaat niet, of geeft hoogstens griepsymptomen zodat er van Coronadoden geen sprake kan zijn.

Toch worden mensen als Elens als helden geprezen en gebruikt om duidelijk te maken dat er van alles rond de huidige pandemie niet klopt.

De hele berichtgeving rondom de Coronapandemie is inconsequent en suggestief. Feiten worden verdraait, weggelaten of simpelweg verzonnen om tot niet kloppende conclusies te komen die het eigen gelijk moeten aantonen. Deze werkwijze is de basis voor berichtgeving over zo goed als ieder onderwerp binnen de hedendaagse alternatieve media.

 

Het gevaar

Nog niet eerder was de invloed van de alternatieve media zo groot. De uitbraak van het Coronavirus heeft dergelijke websites, en de mensen er achter, een enorme boost gegeven.  De uitbraak van het virus roept een hoop vragen op wat betreft het virus zelf en  de aanpak er van. Wie vervolgens uitkomt op uiterlijk goed verzorgde en op het oog betrouwbare websites, zal snel in de val lopen en op het verkeerde been worden gezet. De berichtgeving is geraffineerd overtuigend gebracht. Ook al kunnen de beweringen snel onderuit worden gehaald door een beetje simpele “fact checking”, bij een hoop bezoekers van dergelijke website blijft de boodschap toch hangen: Het Coronavirus, en alles er om heen, is verdacht.

Ook met het inzetten van zogenaamde uit de school klappende medici en verpleegkundigen worden bezoekers op het verkeerde been gezet. Tegenover iedere zogenaamde klokkenluider uit de medische, en aanverwante, wereld, staat de volledige wetenschappelijke wereld die met feiten en onderzoek kunnen aantonen dat het Coronavirus toch echt realiteit is, en de maatregelen om verspreiding te voorkomen noodzakelijk zijn.

Toch worden social media overspoeld met nepnieuws, worden er demonstraties gehouden tegen maatregelen die toch echt broodnodig zijn, en worden mensen die zich inzetten om de problemen die de pandemie met zich meebrengt,  op te lossen zelfs persoonlijk bedreigd en voor van alles uitgemaakt. Het wantrouwen en de woede die worden aangewakkerd door de alternatieve media is niet meer te negeren en levert realistische problemen op.

Mensen worden totaal op het verkeerde been gezet wat weer resulteert in totaal onvoorspelbare reacties, zoals het in brand steken van 5G masten, het weigeren maatregelen om Corona verspreiding te voorkomen en/of acties en intimidatie van juist die personen die zich bezighouden met het indammen van de Coronapandemie.

Tot slot

Nederland is een vrij land waarin iedereen, tot een bepaalde grens, mag zeggen en uitdragen wat binnen de wet valt. In de praktijk, afhankelijk van het onderwerp, er zelfs een flink eindje overheen. Het is een basisprivilege waar niet iedereen mee weet om te gaan en waar de mensen achter dergelijke websites ook op parasiteren. Het probleem valt daarom ook niet echt aan te pakken, aangezien dergelijke websites niet zijn te verbieden. Iets wat “we” eigenlijk ook niet moeten willen. Vrijheid van meningsuiting is een recht die geldt voor iedereen.

Een echte oplossing voor het probleem is dus ook niet voorhanden. Het enige wat overblijft is heldere en duidelijke informatie te bieden die korte metten maakt met alle desinformatie waarmee de argeloze “internetters” tegenwoordig wordt bestookt.

Een taak die, onder andere, nu.nl redelijk succesvol uitvoert: https://www.nu.nl/nucheckt

1 2 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x